GymnasieGuiden / Framtid.se

Katalogen skickas automatiskt hem till landets 15-åringar i oktober.

Övriga beställningar skickas i början av november.

Vi har begränsat med över-exemplar och dessa skall i första hand beställas till elever som går
i åk. 9 och är 14- eller 16 år gamla.


YrkeshögskoleGuiden

Katalog för våren 2018 är tyvärr slut.

Beställning som görs nu skickas i mars 2019.

Se www.YHGuiden.se för att läsa den gamla katalogen digitalt.