GymnasieGuiden / Framtid.se

Katalogen skickas automatiskt hem till landets 15-åringar i oktober.

Vi har begränsat med överexemplar och dessa skall i första hand beställas till elever som går
i årskurs 9 och är 14- eller 16 år gamla.


YrkeshögskoleGuiden

Nya katalogen finns nu att beställa.

Se YHGuiden.se för att söka utbildningar och läsa katalogen digitalt.