Räkna ut ditt meritvärde (betygspoäng)!

Längst ned på sidan finner du räkneverktyg där du kan fylla i dina grundskolebetyg och få fram ditt Meritvärde (Mtv), som används vid ansökan till gymnasiet.

Information på den här sidan handlar om konkurrens vid ansökan till gymnasiala (nationella) program - både högskoleförberedande gymnasieprogram och yrkesprogram.

Ditt meritvärde (Mtv) är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan.

Från och med 2014 kan även det 17:e betyget (i Moderna språk som läses inom ramen för språkval) räknas in utöver de 16 betygen och därmed kan man få max 340 som en siffra med vilken man konkurrerar om gymnasieplats.

Det är alltså endast betyg i Moderna språk /språkval som kan räknas in som det 17:e betyget.

Till konstnärliga utbildningar som exempelvis musik, dans, teater och antagning till spetsutbildningar kan auditions eller färdighetsprov erbjudas. Auditions och färdighetsprov betygsätts med poäng och dessa poängen kan läggas till dina betygspoäng. På så sätt kan antal poäng bli högre än 340. 

Konkurrens om utbildningsplats på gymnasiet
Om antal sökande till en viss utbildning är färre eller lika med antal platser på utbildningen så får alla behöriga en plats på utbildningen. När det är fler sökande än antal platser på en viss utbildning gör Antagningskansliet ett urval och de elever som har högst betygspoäng eller Meritvärde (Mtv) kommer in. Övriga behöriga sökande ställs som reserv.

Antagningsstatistik
Valet närmar sig och du kanske är lite orolig för om dina betyg skall räcka. Du kan se vilka intagningspoäng det var förra året MEN detta betyder inte att det är samma poäng i år, tänk på det. Läs mer  här>>


Här hittar du vår betygsräknare >>

Betygsvärden

A =  20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng

Ditt meritvärde: