Distansundervisning i Gymnasieskolan under pandemin

Som en del i att stoppa spridningen av coronaviruset fick Sveriges gymnasieskolor övergå till distansundervisning. Detta var något som påverkade skolgången och inlärningsprocessen för eleverna. Enligt en studie av IFOUS, som pratade med 2300 gymnasielever, hade kraven på att själva kunna planera sina studier ökat. Elever fick mer läxor och arbeten samtidigt som tillgång till hjälp från sina lärare minskade.

Att få fler saker att göra som gymnasieelev, samtidigt som det var svårare att få kontakt med sin lärare ledde till att många sökte sig till att få läxhjälp på andra håll. Många letade då efter lösningar online. En av dessa är Superprof, en plattform där många hittar privatlärare som erbjuder läxhjälp. Andra vände sig till andra tjänster online, så som Mattecentrum eller Pluggakuten, där elever i olika åldrar kan få direkt hjälp med att göra sina läxor.

Både IFOUS och Skolinspektionen konstaterar att många elever tyckte att det var svårt att läsa på distans. Framför allt då andra platser för studier och läxhjälp också stängdes ned. Många gymnasieungdomar upplevde att det var svårare att få saker gjorda hemma än i skolan, och att de ofta tappade fokus. Studien visade dessutom att elever var mindre motiverade och att lärare generellt gav sina elever mer läxor och uppgifter att göra.

Varför valde fler att boka läxhjälp online?
Redan innan Sveriges gymnasieskolor stängde ned blev det allt vanligare att boka handledning online. En stor anledning till det var att det blir mer tillgängligt att få hjälp oavsett vart man bor någonstans i Sverige. När man bokar läxhjälp med en privatlärare kan föräldrarna planera lektionen ihop tillsammans med läraren. Det innebär att man kan få hjälp efter läroplanen, men även hjälp med att plugga till ett prov.

Ytterligare en anledning till att allt fler väljer tjänster så som Superprof för läxhjälp, är att du till exempel kan få hjälp med din engelska från någon som bor och lever i Storbritannien. En privatlärare kan dessutom hjälpa till med motivationen för eleverna. Förutom att hjälpa eleven att ta till sig innehållet kan de också ge olika tips om hur läxor kan organiseras och planeras, samt olika studietekniker som gör det lättare för just den eleven att behålla fokus.

När undervisningen endast sker online räcker helt enkelt lärarens tid inte till att kunna ge alla elever den uppmärksamhet de behövde, oavsett hur bra läraren än var. För många föräldrar och elever som upplevde detta som en stressfaktor vände de sig därför till olika hjälpmedel online. En privatlärare, som inte har lika många elever, är det ofta lättare att komma i kontakt med. De har samtidigt tid att sitta ned och hjälpa till steg-för-steg när eleven ska göra sina läxor.

Både IFOUS och Skolinspektionens undersökningar visade att de som hade haft svårt att hänga med i skolan innan pandemin bröt ut, fick ännu svårare när lektioner och instruktioner till läxor endast fanns online. Elever som gärna vill fördjupa sig i ämnen och hänga med fick det också svårare, då det är mer komplicerat att göra sådana framsteg på egen hand.

Men, enligt gymnasieelever som har fått frågan av IFOUS, samt Superprofs egna användare finns det också flera fördelar med distansundervisning. Framför allt att man slipper att åka fram och tillbaka med kollektivtrafiken, och därmed kan sova längre på morgonen. Dessutom var det 20%, alltså 1 av 5, av alla tillfrågade gymnasieelever som gärna vill fortsätta med distansstudier, och föredrar det i stället för att vara på plats i skolan. Slutligen var det ännu elever fler som ville kunna kombinera den fysiska skolgången med den digitala.

För att detta ska fungera behöver läxhjälp till de som går på gymnasiet bli mer tillgängligt. Framför allt i de ämnen där skolresultatet ofta beror på vad föräldrarna har för tidigare kunskaper, så som matematik och naturvetenskap. Matematik är också ett av de ämnen som de allra flesta söker efter, både på Superprof och på andra sidor online.

Om Superprof
Superprof är en internationell plattform online för handledning och privatlektioner, där de som undervisar och alla som vill lära sig något kan mötas snabbt och enkelt. De grundades år 2013 i Frankrike, och finns nu i över 30 länder. År 2019 startade de i Sverige, och har även marknader i resten av Norden. Globalt har de över 11 miljoner privatlärare som erbjuder lektioner i kring 1000 olika ämnen. Detta är allt från klassiska skolämnen, men även lektioner i konst, musik, språk och träning – på plats i närheten där du bor, eller online via en webbkamera.

De driver också en blogg med inlägg skrivna av experter som ger inspiration, läxhjälp, och olika tips som kan hjälpa till när du pluggar olika ämnen. Detta kan vara allt från mattehjälp till tips om hur du kan måla med oljefärg.

Källa: Åkerfelt & Hermansson (2021). Fjärr- och distansundervisning ut elevperspektiv. IFOUS.