Distansundervisning i Gymnasieskolan under pandemin

Fortsatt distansundervisning på gymnasiet

Under Covidpandemin tvingades skolor att göra omfattande förändringar i form av att hålla lektioner online över webbkamera istället för på plats. Det innebar stora utmaningar för gymnasieskolorna som snabbt behövde anpassa sin undervisning.

Exempelvis behövde man kommunicera på ett nytt sätt och studieplanerna behövdes ses över så att de var görbara även digitalt. Idag erbjuds och hålls flertalet gymnasieprogram helt på distans och studier på hel- eller deltidsdistans blir mer och mer efterfrågade. Man kan även ansöka om att i särskilda fall få ta en eller flera terminer av sin fysiska gymnasieutbildning på distans.

I skollagen, som är en svensk lag som styr allt som har med skolgången att göra, beskrivs distansundervisning som en form av interaktiv undervisning. Här tar man hjälp av digitala lösningar som möjliggör utbildning där elever och lärare inte är i samma rum. 

Det finns alltså inga krav på att det ska finnas en fysiskt närvarande lärare under studietimmarna. Däremot ska distansläraren alltid finnas som kontaktperson för samtliga elever som tar kursen eller programmet i fråga, detta gäller under hela studieperioden.

Hur är det att läsa online på gymnasienivå?
Att plugga på gymnasiet på annan ort eller online innebär att du studerar på valfri plats över webbkamera. Du behöver alltså ha tillgång till en dator och internet. Skolan använder en digital läroplattform som elever och lärare kommunicerar via, här finns också all information om studieplan, examinationer och uppgifter. Du kan också chatta med en eller flera klasskompisar och skapa olika grupper för olika uppgifter.

Ofta hålls lektionerna live och börjar ett visst klockslag. Under sådana lektioner kan man fritt vara med i diskussionen precis som på en vanlig lektion. I andra fall är lektionerna färdiginspelade och eventuella frågor eller funderingar tas i efterhand i en chatt eller under nästa livelektion.

Distansundervisning brukar i jämförelse med klassisk undervisning innefatta fler hemuppgifter då lärarnärvaron är mindre. Beroende på om du läser din distansundervisning på heltid- eller deltidsdistans kan det finnas vissa obligatoriska träffar och provtillfällen.

Enligt en studie av IFOUS, som pratade med 2300 gymnasielever som läste på distans, innebar online studier till skillnad från vanlig gymnasiegång, att kraven på att själva kunna planera sina studier ökat. Elever fick mer läxor och arbeten samtidigt som tillgång till hjälp från sina lärare minskade.

Att få fler saker att göra som gymnasieelev, leder till att många söker sig till att få läxhjälp på andra håll. Många letade då efter lösningar online. En av dessa är Superprof, en plattform där många hittar privatlärare som erbjuder läxhjälp. Andra vände sig till andra tjänster online, så som Mattecentrum eller Pluggakuten, där elever i olika åldrar kan få direkt hjälp med att göra sina läxor.

För- och nackdelar med att läsa gymnasiet online
Att plugga online innebär mycket frihet under ansvar, här bestämmer du själv när och var du vill plugga. Det är väldigt tidseffektivt och flexibelt då du har större möjlighet att bestämma över hur du planerar din tid. I en statistiknyhet från SCB beskrivs det växande intresset för studier på distans både under- och efter gymnasiet. Det är många som gillar upplägget och kan tänka sig fortsätta plugga över webbkameran.

Det verkar framför allt handla om just friheten att få bestämma över sin tid.  60% av eleverna i studien tyckte att den gymnasiala distansundervisningen under covidpandemin fungerade bra och ville fortsätta på hel- eller deltidsdistans. Å andra sidan svarade 60% att de lär sig mindre på lektionerna online.

Enligt en studie av IFOUS, som pratade med 2300 gymnasieelever, verkar det svåra med onlinestudier vara att hålla uppe motivationen under terminens gång. En annan nackdel som analyserades efter gymnasiestudierna hölls på distans under covidpandemin var att det blir svårare för läraren att ge alla elever den uppmärksamhet de behöver.

Detta ledde i sin tur till att fler elever vände sig till olika hjälpmedel online och fortfarande använder det som stöd vid sidan av studier på olika nivåer. Matematik verkar ha varit det ämne som upplevdes svårast att läsa på distans och som flest personer söker efter, både på Superprof och på andra sidor.

Superprofs bästa tips för att lyckas med gymnasiestudierna på distans
Att plugga med frihet under ansvar kan vara svårt, speciellt i fråga om att skilja på studietid och fritid. Försök att avsätta tid i kalendern för dina studier; boka självklart in livelektionerna, men planera också in tiden det tar för dig att gå igenom anteckningar, läsa böcker och plugga inför provtillfällen. Här är alla olika och det är viktigt att lägga upp plugget på ett sätt som funkar för dig.

Det kan till exempel vara bra att fundera kring när på dygnet man är som mest fokuserad och rätta sig efter det. Försök att sätta en rutin i form av tid och plats som du kan hålla varje vecka; välj en plats där du trivs utan distraktioner och en tid som funkar bra rent praktiskt. Var tydlig gentemot andra som bor i hushållet att du har studietid och att det faktiskt kräver samma arbetsro som i det fysiska klassrummet. Kom också ihåg att ge dig själv pauser för att kunna hålla uppe koncentrationen hela dagen.

Att sätta delmål och mål för sig själv kan också vara mycket hjälpsamt när man läser på distans. På så vis löper studierna på utan att det blir överväldigande i sista stund. Vill man ha mer stöd kan en privatlärare hjälpa till med struktur, upplägg och det du finner svårast i plugget just nu.

Vilka är Superprof?
Superprof är en internationell plattform online för handledning och privatlektioner. Där kan de som undervisar och alla som vill lära sig något kan mötas snabbt och enkelt. Vi grundades år 2013 i Frankrike och finns nu i över 40 länder. År 2019 startade de i Sverige och har idag marknader i hela Norden. Globalt har vi över 11 miljoner privatlärare som erbjuder lektioner i omkring 1000 olika ämnen. Detta är allt från klassiska skolämnen, men även lektioner i konst, musik, språk och träning – på plats i närheten där du bor, eller online via en webbkamera. Hos oss är det helt upp till dig!

Vi driver också en blogg med inlägg skrivna av experter som ger inspiration, läxhjälp, och olika tips som kan hjälpa till när du pluggar olika ämnen. Detta kan vara allt från mattehjälp till tips om hur du kan måla med oljefärg.

 


Källor: