Vi ses den 21-23 november 2023 på Stockholmsmässan i Älvsjö!

Sjölins Gymnasium Södermalm

Sjölins gymnasium på Södermalm ligger högt upp på en klippa med utsikt över Söders takåsar. Förutom Sjölins vanliga program så kan elever som vill elitsatsa på sin sport välja NIU (Nationell Idrottsutbildning) inom fotboll, handboll och hockey. Högst upp i huset hittar du vårt skolcafé, en solig takterass samt gott om plats för studier och umgänge. 

 Från och med hösten 2022 kommer vi att få mer utrymme i byggnaden vilket innebär att vi kommer att kunna växa som skola och ta emot fler elever.

Verklighetsbaserat lärande
Vill du lära dig för livet? Vara del av en undervisning som utgår från aktuella ämnen? Vi på Sjölins gymnasium använder oss av verklighetsbaserat lärande. En pedagogik där du som elev tar dig an utmaningar direkt från verkligheten. Det betyder att du lär dig att arbeta aktivt, hitta flera perspektiv och att samarbeta. Egenskaper som är viktiga oavsett vad du kommer att sysselsätta dig med i framtiden.

Vårt mål med verklighetsbaserat lärande är att du som elev efter tre år av lärarledd undervisning, grupparbeten och personlig handledning ska kunna se samband, dra slutsatser och hitta lösningar på verkliga problem. På Sjölins blir du helt enkelt bättre förberedd för verkligheten.

  • Arbetssätt som liknar högskola och riktiga arbeten
  • Arbete med aktuella utmaningar som du brinner för
  • Du lär dig att se samband, dra slutsatser och att samarbeta

På Sjölins gymnasium är undervisningen verklighetsbaserad och sker både i form av Sjölins Case men även genom undervisning i enskilda ämnen.

1. Sjölins Case
Hälften av vår undervisning sker i form av Sjölins Case. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Arbetet med utmaningarna är ämnesintegrerat, vilket betyder att du läser flera skolämnen tillsammans.

2. Enskilda ämnen
Den andra hälften består av verklighetsbaserad lektionsundervisning i enskilda ämnen. En ämnesfokuserad del av undervisningen som innefattar skolämnen som matematik, moderna språk och idrott.

Personlig utveckling
Förutom djupa kunskaper och färdigheter får du hos oss stöd i din personliga utveckling. I vårt arbete med individanpassning och personliga utmaningar kan du exempelvis genom varierande redovisningsformer träna dig i att prata inför grupp, leda ett projekt, eller skapa spännande företagskontakter utanför skolan. Du får en unik och nära relation till din mentor, och alla andra lärare som finns för att stötta just dig. Hos oss glöms ingen bort eller försvinner i mängden.

Du tränas i att analysera och lösa problem och samarbeta i grupp. Här stimuleras din förmåga att analysera problem och bedöma situationer från flera olika vinklar. Det leder till att du ständigt blir utmanad att tänka självständigt och argumentera för just din ståndpunkt.

Genom att ha ett tydligt fokus på högskolan och dina vidare studier gör vi dig bättre förberedd inför framtida studier. Vi gör regelbundet undersökningar med tidigare studenter hos oss och på andra skolor om deras skoltid. En av frågorna är om de kände sig bättre förberedda för högskolestudierna än deras kurskamrater. Resultatet visar tydligt att våra elever är mycket väl förberedda inför sina högskolestudier.

NIU, Nationell Idrottsutbildning
På Sjölins Södermalm är NIU-certifierad skola. Det innebär att du som är duktig på fotboll, handboll eller ishockey kan elitsatsa på din sport samtidigt som du läser ett av våra högskoleförberedande program. 

NIU (Nationell Idrottsutbildning) är inlagd i elevens studieplan som 400 kurspoäng – kurserna som eleven läser är Idrottsspecialisering 1 och 2 samt Tränings- och tävlingslära 1 och 2.

För att få mer information NIU hos oss, besök ett av våra Öppna Hus eller kontakta vår NIU-koordinator Jonas Kull. Du hittar även mer information om hur du söker NIU hos oss via vår hemsida. 

Visa mer

Inspireras

Reportage & Nyheter

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION


Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka dina frågor till Sjölins Gymnasium Södermalm.

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • niu
  • NA
  • EK
  • SA