Obehörig till gymnasiet?

När man använder uttrycket "obehörig till gymnasiet" avser man vanligtvis att eleven saknar behörighet till gymnasiets nationella program och det internationella programmet IB. Elever som inte är behöriga till dessa program kan i stället vara behöriga till ett eller flera av IM: introduktionsprogrammen.


IM: introduktionsprogrammen:

 • Språkintroduktion (IMS)
  Språkintroduktion är för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern som behöver komplettera sina kunskaper, särskilt i svenska språket. Mer information finns på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMS.
   
 • Yrkesintroduktion (IMY)
  Yrkesintroduktion är inriktat mot elever som strävar efter att bli anställningsbara inom praktiska yrken. Behörighet till IMY kräver godkända betyg från grundskolans årskurs 6 samt intresse för det valda yrket. Mer information finns på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMY.
   
 • Programinriktat val (IMV)
  Ger en möjlighet för obehöriga elever att läsa tillsammans med en vanlig gymnasieklass. Elever som saknar behörighet i ett ämne läser först till godkänt grundskolebetyg och fortsätter sedan med ämnet på gymnasienivå. Mer information finns på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMV.
   
 • Individuellt alternativ (IMA)
  Elever läser enligt en individuell studieplan som kombinerar grundskole- och gymnasiala studier med praktik. Mer information finns på gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMA.


Antagning till gymnasiet baseras på betygen i elevens slutbetyg från grundskolan. Det är rekommenderat att elever som riskerar att bli obehöriga till gymnasiet inkluderar alternativ för både behöriga och obehöriga elever i sin gymnasieansökan.

Antagningsprocess för obehöriga elever
Antagningsprocessen för obehöriga elever kan skilja sig åt mellan olika gymnasieantagningskanslier och beror på elevens folkbokföringskommun. Det är viktigt att kontakta elevens gymnasieantagningskansli för specifik information.

Angående IM: introduktionsprogrammen, utbudet av utbildningar kan förändras över tid. För aktuell information om vilka skolor som erbjuder IM: introduktionsprogrammen, rekommenderas att besöka gymnasieguiden.se.

När det gäller möjligheten för obehöriga elever att få examensbevis från gymnasiet inom tre läsår, kan detta vara möjligt på IMV och eventuellt också på IMA. På IMV kan elever som läser ikapp i ett ämne där de saknar godkänt betyg från grundskolan överföras till det nationella programmet för att fortsätta mot examensbevis.

På IMS och IMY genomgår eleverna minst ett år av förberedande utbildning innan de eventuellt når kraven för examensbevis på fyra läsår, men det kan ta längre tid. Vissa elever kan behöva gå tre år på IMY och ytterligare tre år på ett nationellt program för att uppnå examensbeviset. Mer information om kraven för examensbevis från gymnasiet finns att läsa på Gymnasieguiden.se - Kraven för Gymnasieexamen.

Sammanfattningsvis
M: introduktionsprogrammen erbjuder olika alternativ för elever som är obehöriga till gymnasiet. Det är viktigt för elever att vara medvetna om sina möjligheter och alternativ när de ansöker till gymnasiet.

Att inkludera både behöriga och obehöriga alternativ i gymnasieansökningar är klokt för elever som riskerar att bli obehöriga till de nationella programmen eller IB-programmet. Det är också viktigt att förstå att antagningsprocessen för obehöriga elever kan variera beroende på vilken kommun de är folkbokförda i och att det kan vara nödvändigt att kontakta det lokala gymnasieantagningskansliet för specifik vägledning.

För elever som siktar på att få examensbevis från gymnasiet inom tre läsår kan IMV och möjligen även IMA vara alternativ att överväga. På IMV kan elever, som snabbt når godkända betyg i ett tidigare ej godkänt ämne, överföras till det nationella programmet för att fortsätta mot examensbevis.

IM: introduktionsprogrammen en viktig del av det svenska gymnasieskolsystemet och ger elever möjlighet att bygga upp sina kunskaper och färdigheter för att lyckas i sina framtida studier och karriärer. Det är avgörande att elever och deras vårdnadshavare förstår de olika alternativen och processerna för att ta del av dessa program.