Riksrekryterande gymnasieutbildningar

Det finns olika sorters riksrekryterande gymnasiala utbildningar tillgängliga för elever från hela Sverige att söka till.
Om skillnader mellan Riksrekrytering och Riksintag var god se gymnasieguiden.se/informeras/skoltyper
En eller flera utbildningar med riksrekryteringen erbjuds inför läsåret 2024-25 på cirka 80 gymnasieskolor runtom i landet. För en fullständig lista över gymnasieskolor som erbjuder riksrekryterande utbildningar, besök gymnasieguiden.se/riksrekrytering.


Riksrekryterande program med egna examensmål:
FlygteknikerutbildningMarinteknikerutbildning,
Sjöfartsutbildning och Yrkesdansarutbildning.

Flygteknikerutbildning finns bland annat tillgänglig på gymnasieskolorna Flygteknik Technical Training och Sandbackaskolan.

Marinteknikerutbildning erbjuds bland annat på VTG, Värmdö Tekniska Gymnasium.

Sjöfartsutbildning finns tillgänglig bland annat på Praktiska gymnasiet i Kalmar och på Törnströmska gymnasiet.

Yrkesdansarutbildning erbjuds på Kungliga Svenska Balettskolan.


Spetsutbildningar riktar sig till elever med stor studieförmåga och mycket stort intresse inom ett visst kunskapsområde. På spetsutbildningar kan det även finnas möjlighet att läsa vissa universitetskurser redan under gymnasietiden. För en lista över gymnasieskolorna som erbjuder en eller flera spetsutbildningar, se listan för spetsutbildningar.

Exempel på spetsutbildningar:
Solistutblding på Nordiska Musikgymnasiet
Utbildningar inom dans och musikal på Lunds Dans- & Musikalgymnasium
Musikutbildning på Lilla Akademiens Musikgymnasium
"Leonardo" på Ehrensvärdska gymnasiet
Marinbiologi på Gullmarsgymnasiet
Musikkonservatoriet i Falun


Övriga riksrekryterande gymnasiala utbildningar inkluderar:
Utbildning "Särskild variant inom Industritekniska programmet: Spårbunden trafik" på Teknik & Servicegymnasiet
SportfiskegymnasietForshagaakademin
Distansutbildning på flera av högskoleförberedande program på "Korr-on-line"
Snöfordonsteknik på Jämtlandsgymnasium Åre

Hänvisningar/lästips:
gymnasieguiden.se/informeras/skoltyper