Integritetspolicy

Introduktion
GymnasieGuiden.se är en webbsida och katalog som ägs av företaget Framtidsutveckling AB, som i sin tur ägs av AcadeMedia. Framtidsutveckling i Sverige AB (på denna sida benämnt som Framtidsutveckling eller vi eller oss) har lång erfarenhet av att lagra och hantera data samt information om våra användare/medlemmar och kunder. Det är naturligtvis viktigt för oss att du känner förtroende för att dessa uppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. 

Frågor och kontakt

Läs igenom denna integritetspolicy noggrant och om du har några frågor kan du mejla till oss på Framtidsutveckling på [email protected]. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig om du har frågor, vill få tillgång till dina uppgifter, korrigera felaktiga uppgifter eller vill begära att dina personuppgifter raderas från vårt register. Genom att kontakta oss kan du få hjälp med alla frågor som rör dina rättigheter vid behandling av dina personuppgifter.

Syftet med vår integritetspolicy

Genom att använda Framtidsutvecklings digitala tjänst GymnasieGuiden.se och/eller bli medlem/skapa användarkonto anförtror du oss dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Vi har skapat denna integritetspolicy för att berätta vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem, hur vi kommer att använda dem samt hur du går tillväga för att ändra eller radera dina personuppgifter.

Vi behandlar uppgifter i enlighet med tillämpad lagstiftning

Framtidsutveckling tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Framtidsutveckling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning för hantering av personuppgifter.

Tack för att du använder GymnasieGuiden.se för att planera ditt gymnasieval!

Förklaring av centrala begrepp
· Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t ex. namn, adress, kontaktuppgifter, e-postadress, IP-adresser, tävlingsbidrag, olika val och användarbeteende utgör personuppgifter.
· Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.
· Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Därför samlar vi in personuppgifter

Syftet med att du ger oss mer information om dig själv är att Framtidsutveckling vill ge dig som användare största möjliga nytta och bästa upplevelse när du använder GymnasieGuiden.se. Vi behöver dessutom dina uppgifter för att kunna tillhandahålla vår tjänst på det sätt vi utlovar.

Du kan naturligtvis använda GymnasieGuiden.se utan att berätta för oss vem du är, men om du vill skapa ett användarkonto och få möjlighet till vägledning, favoritmarkera olika utbildningsanordnare eller utbildningar, få påminnelse om öppna hus eller annan fördjupad information om utbildningar så måste vi be dig om vissa personuppgifter. Vi måste även be dig om vissa personuppgifter för att kunna leverera vår katalog till önskad adress vid beställning.

Nyhetsbrev och hur du avbryter prenumerationen

Vi kan även komma att skicka dig information i form av nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden som innehåller information som anses relevant, utifrån de intressen du angivit i ditt användarkonto. Vi kommer dock aldrig att be dig om mer uppgifter än det vi behöver för att kunna uppfylla vårt åtagande emot dig.Du kan alltid ange inom ditt användarkonto eller maila till oss på [email protected] om du vill avbryta nyhetsbrevs-utskick eller andra notiser som vi skickar till dig.

Personuppgifter som vi samlar in
Om du väljer att bli medlem på GymnasieGuiden.se så kommer vi endast att be dig lämna minsta möjliga information för att du ska kunna skapa ett användarkonto. När du registrerar ett konto på GymnasieGuiden.se samlar vi in uppgifter om dig. De uppgifterna som krävs för att skapa ett användarkonto är:

· Förnamn,
· Efternamn,
· Kommun,
· E-postadress,
· Lösenord.

Utöver de obligatoriska uppgifterna kan du även välja om du vill lämna ytterligare information i form av följande uppgifter:

· Födelseår,
· Adress,
· Personliga meddelanden.

Personuppgifterna lämnas i samband med att du skapar ett användarkonto på GymnasieGuiden.se. Vi kommer även att samla in personuppgifter från dig om du väljer att beställa vår katalog. För att kunna leverera katalogen hem till dig kräver vi att du lämnar följande uppgifter:

· Skola/Företag (ej vid privat beställning),
· Förnamn
· Efternamn
· Gatuadress
· Postnummer
· Postort
· E-postadress

Lagring av teknisk data

När det gäller tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till GymnasieGuiden.se, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation etc. så används informationen endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå. Informationen används heller aldrig tillsammans med andra data och kan därför inte kopplas till en unik person.

Framtidsutveckling har placerat så kallade ”cookies”, även kallat ”Kakor”, på GymnasieGuiden.se. Genom dessa cookies samlas uppgifter in om hur du använder den digitala tjänsten. Vi använder exempelvis cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker ditt användarkonto. För mer information om denna typ av teknik, se nedan under avsnittet ”Cookies”*.

Du måste bekräfta dina uppgifter

Du behöver alltid bekräfta att de uppgifter du lämnar till oss är riktiga och dessutom måste du godkänna att vi spar och hanterar dina uppgifter enligt våra användarvillkor och integritetspolicy.

Det är ditt eget ansvar att lämna korrekta personuppgifter till oss och dessutom att du håller dessa uppgifter uppdaterade så att vi kan uppfylla vårt åtagande enligt användarvillkoren.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

1. För att vi ska kunna tillhandahålla den individanpassade digitala tjänst som vi erbjuder.

2. För att kunna kommunicera med dig.

3. För att administrera delning av ditt intresse gällande de gymnasieskolor, program, arbetsgivare, yrken med mera som du önskar få mer information om. 

4. För utskick som görs via nyhetsbrev, mejl och sms, där du kan välja att avsluta fler utskick via en länk som finns i varje utskick som görs.

5. För att vid beställning kunna leverera vår katalog hem till dig.

6. För att kunna analysera och få mer kunskap om användandet av GymnasieGuiden.se och därmed ges möjlighet att vidareutveckla och förbättra våra digitala tjänst och erbjudande till dig och andra användare.

Personuppgifter om barn

GymnasieGuiden.se riktar sig inte till personer under 13 år och vi kommer därför inte medvetet att inhämta personuppgifter om personer under 13 år. Ingen person under 18 år får skicka information till GymnasieGuiden.se utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. GymnasieGuiden.se uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barnens användande av internet och informera dem om riskerna med att lämna ut personlig information över internet. 

Delning av personuppgifter

I huvudsak så kommer vi endast att utge delar av dina personuppgifter till den utbildningsanordnare, arbetsgivare eller annan kontakt som du själv visat intresse för, genom att du angett detta inom ditt användarkonto. Utöver detta så kommer vi generellt inte att utlämna dina personuppgifter till tredje part, men om så skulle ske så genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Om denna tredje part väljer att spara de uppgifter vi lämnar ut om dig så är det denna tredje parts ansvar att hantera dina uppgifter enligt deras allmänna villkor och sekretesspolicy. Framtidsutvecklings villkor och integritets-
policy gäller endast för de användare/medlemmar som finns registrerade på GymnasieGuiden.se.

Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till.

Sälja verksamheten

Om ägandet av Framtidsutveckling skulle övergå till annan part så kan vi komma att överlämna dina personuppgifter vidare till ny ägare.
Vi kommer dock aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part, som enligt denna integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Vi värnar om en hög säkerhet

Framtidsutveckling värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Gallring

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som reglerna tillåter enligt gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter eller så länge det behövs för att fullgöra Framtidsutvecklings rättsliga skyldigheter enligt våra användarvillkor.

Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt GymnasieGuiden.se. Användande av vår tjänst innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utskick via mejl eller sms.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter
rättade eller att Framtidsutveckling skall radera dina personuppgifter. Maila till [email protected] om du vill att vi raderar dina personuppgifter. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig person- och uppgiftslagstiftning. Du kan inte begära uppgifter om någon annan person.

*Cookies / Kakor

En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla
webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade ”session-cookies”, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade ”permanenta cookies”. Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Läs mer om Cookies hos Post och telestyrelsen:
 http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Övrigt

Om användarvillkoren för någon av de digitala tjänster som erbjuds via Framtidsutvecklings webbsidor innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana villkor/bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy. 

Ändring av denna integritetspolicy
Framtidsutveckling kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Framtidsutvecklings webbsidor.

Policyn är uppdaterad: 2023-02-24

Kontakta oss

Framtidsutveckling är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter enligt beskrivning ovan. Vi är alltid angelägna om att ge dig bästa möjliga service så har du frågor eller funderingar kring hur
vi hanterar dina personuppgifter eller vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter så kan du skicka ett mail till [email protected]

Framtidsutveckling i Sverige AB

Valhallavägen 124

114 41 Stockholm

E-post: [email protected]