Användarvillkor

Användarvillkor för medlemskap på GymnasieGuiden.se

Tack för att du använder webbtjänsten www.GymnasieGuiden.se och dess tjänster (nedan kallad sajten). Sajten tillhandahålls av Framtidsutveckling i Sverige AB (nedan kallad Framtidsutveckling eller vi eller oss) som är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Om du har frågor eller funderingar kring dessa villkor eller Framtidsutvecklings Integritetspolicy kan du alltid nå oss via epost på [email protected]Under respektive rubrik kan du hitta mer information om hur vi på Framtidsutveckling hanterar dina registrerade personuppgifter och övriga villkor som gäller för att skapa användarkonto och bli medlem på sajten.

Läs noga igenom både dessa Allmänna villkor för medlemskap/användarkonto samt vår Integritetspolicy så att du är medveten om de förutsättningar som gäller för att använda Framtidsutvecklings digitala tjänster som medlem med användarkonto.

Allmänt

Framtidsutveckling arbetar sedan 1993 med kataloger och webbsidor som har till syfte att hjälpa människor med studie- och yrkesvägledning inför val av utbildning och yrke samt planera sin karriär.

Vår verksamhet finansieras av annonsintäkter där skolor, företag, kommuner, branschföreträdare, myndigheter etc. betalar för att göra sitt erbjudande synligt mot våra läsare och användare.

På GymnasieGuiden.se kan du söka efter gymnasieskolor och gymnasieutbildningar inför gymnasievalet. På webbsidan presenteras alla* gymnasieskolor i Sverige, med program och inriktningar. Här finns alltså både kommunala skolor och friskolor. Hur mycket information som presenteras för varje skola varierar beroende på om gymnasieskolan har valt att betala för att synas med en mer omfattande presentation eller inte.

*Antal gymnasieskolor och deras utbildningsutbud justeras löpande. Det kan därför förekomma viss skillnad i antal skolor och utbildningar som presenteras på GymnasieGuiden.se och faktiskt antal skolor/utbildningar vid ett visst givet tillfälle.

Medlemskap och användarkonto
Du kan använda sajten utan medlemskap eller användarkonto men om du vill spara favoritutbildningar, skolor, företag, yrken, få påminnelse om öppna hus och andra events, ställa frågor om utbildnings- och yrkesval etc. så behöver vi få lite mer information av dig och då behöver du bli medlem och skapa ett användarkonto. Vi kommer även att skicka information till våra kunder (utbildningsanordnare, företag etc.) om du har angivit intresse att få mer information om utbildningar, skolor, företag, yrken eller annan information som du aktivt har efterfrågat genom att ange detta i ditt användarkonto. Dessutom kommer vi att skicka nyhetsbrev och andra notiser till dig via mejl och/eller sms, men dessa utskick kan stängas av i din användarprofil.Det är förbjudet att skapa ett medlemskap åt någon annan person som inte givit sitt samtycke, samt att ange inkorrekt information om dina personuppgifter.

Medlemskap på sajten är helt kostnadsfritt.

Personuppgifter som vi samlar in

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot våra användare/medlemmar som skapat ett användarkonto så samlar vi in vissa person- och kontaktuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att; 
-    Göra sajten mer relevant för dig som användare/medlem
-    Matcha dig med utbildningsaktörer och företag
-    Kunna kommunicera med dig via e-post, sms och liknande kanaler
-    Kunna sammanställa analyser, enkäter, statistik och annan information som bidrar till att vi kan utveckla och skapa ännu mer relevant innehåll om utbildning och arbetsliv på sajten. 

Om du inte vill ha information från oss i form av nyhetsbrev kan du alltid sluta prenumerera genom att mejla till [email protected] eller använda knappen för att avsluta prenumeration, som finns i mejlet från oss. 

Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (som från och med den 25/5-2018 ersätter personuppgiftslagen, PUL).

Genom att skapa användarkonto och bli medlem på sajten ger du ditt samtycke till att Framtidsutveckling lagrar dina personuppgifter, med syftet att kunna ge dig en bättre upplevelse på sajten samt att kunna kontakta dig som användare/medlem.

Andra uppgifter som vi samlar in

När det gäller tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Framtidsutvecklings digitala tjänster, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation etc. så används informationen endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå. Informationen används heller aldrig tillsammans med andra data och kan därför inte kopplas till en unik person.Framtidsutveckling har placerat så kallade ”cookies”, även kallat ”Kakor”, i flera av våra digitala tjänster. Genom dessa cookies samlas uppgifter in om hur du använder den digitala tjänsten. Vi använder exempelvis cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker ditt användarkonto. För mer information om denna typ av teknik och hur en Cookie fungerar så kan du läsa mer i vår Integritetspolicy.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I huvudsak så kommer vi endast att utge delar av dina personuppgifter till den utbildningsanordnare, företag eller annan kontakt som du själv visat intresse för, genom att du angett detta inom ditt användarkonto. Utöver detta så kommer vi generellt inte att utlämna dina personuppgifter till tredje part, men om så skulle ske så genomförs utlämnandet i enlighet med dessa användarvillkor eller vår integritetspolicy.

Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till.

Om Framtidsutveckling skulle sälja hela eller delar av verksamheten så kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en sådan köpare.Hur lagras dina personuppgifter?

Framtidsutveckling värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.Korrekta personuppgifter samt ändring, borttagning och kontroll av personuppgifter
Vi strävar alltid efter att dina uppgifter ska vara uppdaterade men som användare/medlem är du själv ansvarig för att dina uppgifter är korrekta och vi ansvarar inte för inkorrekta uppgifter som kan påverka eventuella leveranser, tjänster eller utbyte av information. Som användare/medlem kan du alltid logga in på ditt användarkonto för att själv ändra eller uppdatera dina uppgifter, eller höra av dig till oss på [email protected] så hjälper vi dig. Du har också rätt att helt gratis få reda på vilka uppgifter Framtidsutveckling har sparat om dig. Mejla bara till [email protected] 

Dina uppgifter sparas i 24 månader från senaste inloggningen/aktiviteten. Om tiden har löpt ut kommer dina uppgifter att raderas från vårt system. Du är alltid välkommen tillbaka och då skapar du ett nytt användarkonto hos oss. 

Övrigt personligt ansvar eller villkor för användande av sajten
• Du får inte uttrycka dig kränkande eller publicera olagligt innehåll på sajten
• Det är du själv som ansvarar för det material som du eventuellt lägger upp eller gör tillgängligt på sajten
• Du får inte kopiera material på sajten utan Framtidsutvecklings tillstånd
• Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med sajten.
• Du får inte använda några varumärken eller logotyper som används i sajten, utan ägarens tillstånd
• Framtidsutveckling ansvarar endast för innehåll på sajten som vi lagt upp, annat innehåll vilar helt på den individ som lagt upp eget innehåll.
• Om felaktigt, olagligt eller på annat sätt olämpligt innehåll lagts upp på sajten så ges Framtidsutveckling rätt att ta bort detta innehåll utan ägarens/avsändarens tillstånd.
• Framtidsutveckling kan stänga av medlemmar/användare som inte följer sajtens regler, våra användarvillkor eller vår integritetspolicy.

Om du skapar eget innehåll på sajten

Sajten tillåter dig som medlem att skapa innehåll. Du behåller all immateriell äganderätt till det innehåll som du skickar till sajten. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

När du lägger upp eller på annat sätt skickar in innehåll till sajten ger du sajten (och våra samarbetspartner) en global licens att använda, värdlagra, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med sajten), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet. Rättigheterna som du beviljar i licensen gäller endast i syfte att driva, marknadsföra och förbättra sajten, samt utveckla nya tjänster. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda sajten (exempelvis frågor som du har ställt finns kvar). I vissa fall är det möjligt att komma åt och ta bort innehåll som har skickats till, eller publiceras på, sajten.

Modifiering och uppsägning av sajten

Vi ändrar och förbättrar hela tiden sajten. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en tjänst helt och hållet. Sajten kan också när som helst upphöra att tillhandahålla dig sajten eller lägga till/skapa begränsningar avseende sajtens funktionalitet.Skolors användning av sajten

Om du använder sajten i skolans namn är det skolan som godkänner dessa villkor.

Ändring av användarvillkor och integritetspolicy

Dessa användarvillkor eller vår integritetspolicy kan komma att ändras utan att du får information om det. Därför är det viktigt att du tar en titt på dessa sidor med jämna mellanrum. Genom att fortsätta använda sajten efter en ändring godkänner du de ändringar av Användarvillkor och Integritetspolicy som vi har angett. Vid större, omfattande ändringar kan vi komma att kontakta dig som användare/medlem. Framtidsutveckling strävar efter att du ska vara så välinformerad som möjligt när det gäller dina personuppgifter och hur vi använder dem. 

Eventuell tvist

Vid en eventuell tvist mellan Framtidsutveckling och medlem/användare gällande dessa användarvillkor, vår Integritetspolicy eller av annan anledning kopplad till användning av Framtidsutvecklings digitala tjänster så skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten i svensk allmän domstol.

Kontakt eller frågor

Om du har frågor, funderingar eller annat du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]

Dessa villkor har uppdaterats 2023-02-21

Framtidsutveckling i Sverige AB
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm