Yrkesdansarutbildning

Det här programmet erbjuder en yrkesutbildning i klassisk balett och modern nutida dans.

Det här lär du dig
Yrkesdansarutbildningen har inga inriktningar, men utbildningen ger möjlighet till specialisering i klassisk balett eller modern nutida dans inom ramen för programfördjupningen. Målet för utbildningen är att eleverna ska bli anställningsbara som yrkesdansare på nationella och internationella dans- och balettscener.

Yrkesdansarutbildningen är en riksrekryterande särskild yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Den är en elitutbildning. Som huvudregel ska utbildningen följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram på gymnasieskolan.

Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm ger utbildningen och ansökan sker genom färdighetsprov.

Grundläggande behörighet
Precis som alla andra gymnasieelever, har eleverna på yrkesdansarutbildningen rätt att läsa kurser för att kunna uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier. Skolan ska därför erbjuda alla elever som så önskar, läsa svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 inom Programfördjupningen och/eller inom Individuellt val. Eleven har dessutom alltid rätt att läsa in hela den grundläggande högskolebehörigheten som utökade kurser.

Läs mer om utbildningens examensmål

Klicka här för programplan!