Korrespondensgymnasiet

Sveriges distansgymnasium!

Vårt distansgymnasium är en kommunal gymnasieskola som är belägen i Söderåkra, Torsås kommun. Skolan har riksrekrytering, vilket betyder att du kan bedriva studier hos oss oavsett var i Sverige du bor eller om du vistas utomlands. Det är dock ett krav att vara folkbokförd i Sverige.

Särskild målgrupp
För att studera hos oss behöver du tillhöra målgruppen som innebär att du har social, psykisk eller medicinsk problematik eller andra särskilda skäl (exempelvis graviditet, långt geografiskt avstånd till utbildning, idrotselitsatsning eller boende med föräldrar utomlands). Du kan läsa mer om vad detta innebär på vår hemsida.

Att studera på distans
Korrespondensgymnasiet erbjuder ett nätbaserat alternativ till traditionell gymnasieutbildning, där undervisningen  schemaläggs och genomförs på ett annat sätt än på andra gymnasieskolor. Kurserna som ingår i de olika programmen läses i en specifik ordning enligt en färdig struktur. För de elever som har med sig poäng från en tidigare skola anpassas elevens individuella studieplan av skolan.

 • Studierna sker alltid på heltid

 • Eleven läser 400-500 poäng per termin

 • Eleven studerar 6-8 timmar per dag måndag till fredag

 • Lärarledda lektioner genomförs i realtid i videochatt med webbkamera under lärarens arbetstid, vanligen 8-16 på vardagar (svensk tid)

 • En stor del av genomgångar och föreläsningar spelas in och publiceras i vår plattform

 • Lärarledd undervisning är förlagd på ca 10-20% av kurstiden och sker på flera olika sätt, delvis beroende på vilken kurs det handlar om och var i kursen man befinner sig. Det vanligaste är att sker genom gruppdiskussioner med ca 3-6 elever. I undantagsfall förekommer föreläsningar i realtid.

 • Kurserna examineras på olika sätt och innehåller flera obligatoriska nätträffar. Uppgifterna kan till exempel bestå av videoinspelningar, skriftliga inlämningar, digitala realtidsprov i webbkamera, diskussionsseminarier mm.

 • Kommunikationen är nödvändig och det går inte att genomföra utbildningen utan att ha såväl muntlig som skriftlig kontakt med skolan.

 • Eleverna på Korrespondensgymnasiet får inte ersättning för skollunch.

 • Varje elev får en personlig mentor på Korr. Mentor och elev håller regelbunden kontakt under hela studietiden. Mentorn stöttar elever i övergripande frågor gällande studiesituationen.

 • Att studera på distans är ett arbetssätt som ger möjlighet till flexibilitet, men som också kräver självdisciplin. De främsta framgångsfaktorerna för elever på Korr är att följa de kursplaneringar som lärarna har gjort, samt att hålla tät kontakt med sin mentor och sina lärare. Studiesättet bygger på tät kommunikation mellan elev och lärare/mentor samt mellan elev och elev.

 • Eleverna måste varje dag logga in på skolans digitala plattform Quiculum för att registrera sin närvaro. Om eleven är sjuk görs sjukanmälan i Quiculum (för omyndig elev gör vårdnadshavare sjukanmälan).

 • Quiculum är den plattform som allt utgår ifrån, och där finns länkar till andra resurser som skolan använder (bland annat Google Classroom).

Fysiska träffar
I kursen Idrott & hälsa 1 och 2 ingår en fysisk träff i skolans närhet. 

I de naturvetenskapliga kurserna Naturkunskap 2, Biologi 1 och 2, Fysik 1 och 2 samt Kemi 1 och 2 ingår laborationer som genomförs på skolan i Söderåkra. I Kemi 1 och 2 samt Biologi 1 och 2 genomförs laborationerna under två halvdagar per kurs. För Naturkunskap 2 samt Fysik 1 och 2 genomförs laborationerna under en halvdag per kurs.

Resa och boende i samband med fysisk träff står inte Korrespondensgymnasiet för utan det ska betalas av hemkommunen direkt till eleven.

Teknisk utrustning
För att du ska kunna bedriva studier på Korr så behövs:

 • daglig tillgång till stabil Internetuppkoppling
 • dator med webbkamera
 • headset
 • mobiltelefon med kamera 

För frågor om ansökan:
Liselotte Sandberg, Studie- och Yrkesvägledare SA / HU
Tel: 0486-44 34 31

Viktoria Andersson, Studie- och Yrkesvägledare NA / EK
Tel: 0486-44 34 68

Visa mer

Kontakta Korrespondensgymnasiet


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, vill gå på öppet hus eller har frågor till Korrespondensgymnasiet. Korrespondensgymnasiet hör av sig inom kort!

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

 • NA
 • EK
 • HU
 • SA

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!