Ehrensvärdska gymnasiet

Ehrensvärdska gymnasiet är en skola där utbildningen vilar på en tydlig tvärvetenskaplig bas. Grunden är tydligt nedbrutna målsättningar som utgår från programmålen. Utbildningarna sker i målstyrda programteam som får stöd av specialister för att skapa en stimulerande och kreativ lärmiljö där elevernas utbildning är i centrum. Grundtanken är att skapa mindre enheter inom den stora skolan, där lärarlaget finns kring sina elever.

Vår skola har cirka 650 elever och ligger i vad vi kallar kvarteret läroverket i centrala Karlskrona. Vi har en behaglig och hjärtlig stämning mellan alla oss som arbetar och pluggar på skolan. Vi tror på att bygga goda och öppna relationer med tydliga rutiner som bas. Som elev ska du alltid veta vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av oss.

Ehrensvärdska gymnasiet samordnar alla skolors idrottselever på idrottsprofilen och de nationellt godkända idrottsutbildningarna i bordtennis, friidrott, fäktning, gymnastik och tennis

Vi erbjuder dig NIU-utbildning. Träningen bedrivs tre förmiddagar i veckan och kompletteras med ett teoripass på eftermiddagen. NIU-utbildningen går att kombinera med vilket som helst utav de nationella programmen vid Karlskronas kommunala gymnasier. Läs mer om våra NIU-idrotter >>

NYHET! Inriktning e-sport
Profilen passar dig som tävlar regelbundet och vill utveckla ditt datorspelande. Profilen erbjuds inom de flesta av våra program.

Ledorden på Ehrensvärdska gymnasiet är ömsesidig respekt, hänsyn, öppenhet och trivsel. Elevernas utveckling och lärande står i centrum och verksamheten på skolan ska genomsyras av demokratiska spelregler, jämlikhet, jämställdhet och respekt för individens frihet och integritet. Vi respekterar alla människors lika värde. Vi välkomnar varje år elever med skiftande bakgrund - olika språk, skolor och kulturer. Mångfalden berikar vår verksamhet. En öppen, rak och varm mentalitet är en självklar del i skolans anda. Ingen får utsättas för diskriminering, där en individ eller grupp missgynnas utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.

Vill du flytta hit?
Vi har tillsammans med Karlskronahem utarbetat ett populärt boendekoncept som vi kan erbjuda dig. Vill du veta mer, kontakta vår aktivitetssamordnare på 0455-30 51 76.

Visa mer

Kontakta Ehrensvärdska gymnasiet


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, vill gå på öppet hus eller har frågor till Ehrensvärdska gymnasiet. Ehrensvärdska gymnasiet hör av sig inom kort!

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • niu
  • NA
  • TE
  • IB
  • HV
  • BF
  • VO

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!