Reformen Gy25

OBS! Information (text nedan) fylls på och uppdateras kontinuerligt.

Från och med den 1 juli 2025 kommer kursbetygen ersättas av ämnesbetygen i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

De elever som börjar läsa på gymnasiet hösten 2024 påverkas inte av den förändringen; detta för att ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

För gymnasieelever som börjar läsa på gymnasiet hösten 2025 gäller de nya examensmål, programmål och programstrukturer.

Nivåer i stället för kurser
De nya ämnesplanerna blir utformade som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.

En övergångsperiod
Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 kommer möjlighet att finnas för de studerande att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.

VARFÖR Gy25?

Fördel för elever: de får längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts.

Fördel för lärare: de får bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn.

Fördel för samhället: ämnesbetygen kommer bättre än kursbetygen återspegla vad hen som fick ett betyg faktiskt kan i slutet av sina studier i ämnet.

Nytt program inom gymnasieskolan: Frisör- och Stylistprogrammet (se information om det på skolverkets webb).

Ett gymnasieprogram upphör
Hantverksprogrammet (HV) upphör. 
Den nationella inriktningen Textil design flyttas till Estetiska programmet (ES) och får namnet Modedesign. 
Utbildningar som leder till yrken som t.ex Florist, Finsnickare, Glasblåsare, Guldsmed och övriga utbildningar inom handverk kan från hösten 2025 erbjudas som Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål. På vilka gymnasieskolor de kommer att erbjudas (eller om de kommer att erbjudas, över huvudet taget) beror på om skolorna har ansökt om att bedriva en sådan riksrekryterande utbildning och om skolans ansökan beviljas.
För att ansöka om att anordna riksrekryterande utbildning ska offentlig huvudman ansöka hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Ansökan för utbildningsstart hösten 2025 är nu stängd, sista ansökningsdag var 2 april 2024. Skolverket har för avsikt att fatta beslut senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. 

Nya ämnen för gymnasieskolan
AI (Artificiell Intelligens)
Anläggningsmaskinsteknik
Automatiserade processer
Bild och visualisering
Driftteknik
Elektriska kretsar 
Fastighetssystem
Flyg – plåtreparationer
Flyg – kompositreparationer
Fordon – elektronik och mjukvara
Hårvård och salongskunskap
Hälsa och välbefinnande
Informationsteknik
Journalistiskt skrivande
Kattkunskap
Kost och hälsa
Kreativt skrivande på engelska
Makt, normer och kön
Matematik - fortsättning
Medieteori
Måleri – invändigt
Måleri – utvändigt
Plattsättning
Plåtslageri – kopparplåt
Plåtslageri – titanzinkplåt
Politik och hållbar utveckling
Psykologi – fördjupning
Pälsvård och hundfrisering
Retorik på engelska
Siminstruktör
Solcellsmontering
Solcellsteknik
Spårfordon – underhållsteknik
Stenmontering
Styrteknik
Ställningsbyggnad
Tak- och tätskiktsmontering
Tillämpad psykologi 
Tillämpat underhåll
Undertaksmontering

Ämnet matematik delas upp
Ämnet matematik delas upp i två mindre delar. De delarna ska heta:  matematik och det nya karaktärsämnet matematik – fortsättning. Varför delas upp ämnet matematik? Jo, för att eleverna inte ska avstå från att läsa mer matematik än det som är absolut nödvändigt av rädsla för att sänka sina betyg i matematik på lägre nivåer. 

Ändringar i betygssättningen
 De nya reglerna om ämnesbetyg innebär att ett godkänt betyg på en högre nivå i ett ämne ersätter de betyg som eleven fått på lägre nivåer i samma ämne.

Vad gäller urval till studier på de svenska högskolor och universitet
Elever kommer ha mycket färre betyg i sina examensbevis från Gy25. Betygen kommer att räknas i förhållande till antalet poäng i ett ämne, till skillnad mot innan Gy25-reformen där de räknas i förhållande till en kurs.
Vad gäller Meritpoängen (Extrapoängen) så planeras det däremot inte bli några ändringar på grund av Gy25.

Nya ämnen inom anpassade gymnasieskolan
Försäljning och kundservice
Hundkunskap
Kattkunskap
Makt, normer och kön

Nya programnamn inom anpassade gymnasieskolan
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation byter namn till programmet för fastighet och byggnation
Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service.

Vilka elever berörs av Gy25?
Om man börjar som elev i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan höstterminen 2025, då kommer man läsa enligt det nya Ämnesnivåutformade systemet. Är det däremot så att eleven påbörjade sin gymnasieutbildning tidigare än så, då kommer hen att läsa klart enligt det "gamla", Kursutformade, systemet.

Film om Gy25
Titta gärna på en cirka 3 min lång youtube film om de förändringar som reformen Gy25 medför: youtube.com-Så blir gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux 2025, Gy25

Källor:
Skolverket.se - info om GY25
Regeringen.se -pressmeddelanden om förändringar inom gymnasieskolan 2025