Naturturism
Naturbruksprogrammet

På inriktningen Naturturism får du lära dig om hur naturresurser kan förvaltas och göras tillgängliga för besökare och hur du kan leda deras naturupplevelse. Inriktningen ger möjlighet till jobb som naturguide, sportfiskeguide, arbete inom jakt och viltvård eller fackhandeln.

Några kurser på inriktningen djur

  • Marken och växternas biologi
  • Motor-och röjmotorsåg
  • Naturturism
  • Mångbruk av skog
  • Terrängtransporter

Programplan för Naturbruksprogrammet kan du se här >>

Skolor med inriktning Naturturism inom Naturbruksprogrammet