Skogsbruk
Naturbruksprogrammet

Gillar du att vara ute i naturen och vill arbeta självständigt? Då kan inriktningen skogsbruk på naturbruksprogrammet vara mycket passande för dig.

Inriktningen ska ge dig kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Här betonas tekniska och biologiska kunskaper för en hög avkastning med bibehållen biologisk mångfald och med höga värden på produkter och tjänster. Inriktningen skog ska också ge kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser. 

Du får grundläggande kunskap i modernt skogsbruk. Du lär dig att använda och sköta skogmaskiner och utrustning som motorsåg och röjsåg. Du får även praktiskt lära dig att sköta skogen på många sätt.

Under din utbildning kommer du även vara ute på ett eller flera företag och praktisera ditt yrke, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Med en yrkesexamen har du allmän behörig till yrkeshögskoleutbildningar men kan också börja jobba direkt efter gymnasiet. 

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer inriktningen skog kan vara: skogsarbetareskogsmästare, skogsförvaltare, jägmästare, skogskonsulent eller skogsmaskinförare.

Några exempel på kurser för inriktningen skogsbruk

  • Marken och växternas biologi
  • Motor- och röjmotorsåg 1
  • Mångbruk av skog
  • Skogsskötsel 1
  • Terrängtransporter
  • Virkeslära
  • Virkestransport med skotare

Programplan för Naturbruksprogrammet kan du se här >>

Skolor med inriktning Skogsbruk inom Naturbruksprogrammet