På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Gymnasiestudier för elever med särskilda behov

Om gymnasiestudier för elever med Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter
Ett antal gymnasieskolor har tidigare haft »dyslexiklasser« men så är inte längre fallet, utan eleverna som har dyslexi går i vanliga klasser. 
Hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds inom ramen för den vanliga undervisningen och/eller med extrastöd från speciallärare/pedagog. Vissa skolor har så kallad »skrivstudio«, där eleverna kan få stöd. I en del kommuner har man samlat resurserna i ett »lärcentrum«. Det kan t ex heta Läs- och skrivcentrum eller Resurscentrum. När du väljer gymnasium, kontakta specialpedagogen eller SYV, studie- och yrkesvägledare, på den skolan, som du vill söka till, för att få veta vilken hjälp de kan erbjuda. Man ska egentligen kunna gå på vilken gymnasieskola som helst och få stöd när man har läs- och skrivsvårigheter. Elevens rätt till stöd finns beskriven i både Skollagen och i Gymnasieförordningen. Resurser på webben: dyslexi.org

Om gymnasiestudier för elever med Dyskalkyli, svårigheter i matematik
Svårigheter i matematik uppstår ibland på grund av att eleven har läs- och skrivsvårigheter, alltså på grund av att eleven har svårt med lästal, men just dyskalkyli innebär att man har specifika svårigheter inom området matematik. Inga kända skolor/klasser finns för elever med dyskalkyli men det finns gymnasieskolor som har »mattestudio« eller »matteverkstad«, där eleven kan få kvalificerat stöd.
Resurser på webben:
matteboken.se och dyskalkyli.nu

Gymnasiestudier för elever med Autism Spektrum Tillstånd (AST) - eller på engelska: ASD (Autism Spectrum Disorder)
Faktaruta: Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. Aspergers Syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder), eller på svenska AST (Autism Spectrm Tillstånd). Anledningen till att det finns förhållandevis många skolor som erbjuder särskilda lösningar för denna grupp är att i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) nämns autism, eller autismliknande tillstånd, uttryckligen. Följande skolor har särskilda arrangemang för gymnasieelever:

Rudbecksgymnasiet i Tidaholm: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller Naturvetenskapsprogrammet (NA), Estetiska programmet (ES) inriktning Bild och formgivning, med internatboende. 

Impius Gymnasium i Helsingborg: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) eller Naturvetenskapsprogrammet (NA) med internatboende. 8+8 platser. Friskola.

• AST-verksamheten på Danderyds gymnasium, Danderyd. Skolan har platser för elever, fördelare på tre årskurser med 5–7 elever i varje.

Thorildsplans gymnasium i Stockholm Introduktionsprogrammen (IM)

Viljan, Ramnäs Sociala programmet. 10 platser. Internatboende.

Burgårdens gymnasium, Göteborg. För elever som anses klara ett nationellt program med erforderlig hjälp. Liten grupp, specialpedagoger. Specialutformat program.

Fredrika Bremergymnasiet, Haninge. Alla program med extra stöd av speciallärare inom ASD-enheten

Malmö latinskola, Malmö IM-F för elever med studiemotivation och en neuropsykiatrisk diagnos. Inriktningen som erbjuds är estetik och media likt en ordinarie utbildning på Estetiska programmet.

Östra real, Stockholm Program: IM.

Nobelgymnasiet, Karlstad Program: IM.

Lunagymnasiet, friskola på Lidingö.

Ingridsskolans gymnasium, friskola i Solna.

Mimers gymnasium, friskola i Täby.

Klara gymnasiet, kommunal skola i Olofström, som verkar inom ett kommunalt förbund (i första hand för Blekinge-elever); andra tas in i mån av plats; för boende (internat) måste eleven ha beslut om LSS.

Fridegårdsgymnasiet, kommunal skola i Bålsta (Håbo kommun). Fridegårdsgymnasiet har utbildningar som är AST-anpassade. AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autism och vill studera vidare på högskola eller universitet.

• Magelungen gymnasier (6 st. i olika delar av Sverige i bl.a Stockholm, Uppsala och Göteborg) - se listan på gymnasieguiden.se/Magelungen.

Folkhögskolestudier
Det finns på de flesta folkhögskolorna möjlighet att göra ganska stora anpassningar, bl.a för studerande med AST. Men det finns också allmänna kurser på gymnasienivå som är tänkta just för AST-studerande. Som regel tar folkhögskolorna emot elever som är 18 år eller äldre. För listan på folkhögskolornas allmänna AST-anpassade kurser på gymansienivå - var god se folkhogskola.nu
Resurser på webben: allmän information om studieformen Folkhögskola - se framtid.se/studier/folkhögskola
och attention-riks.se

Gymnasiestudier för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer
Karolinaskolan, en friskola i Höör, Naturbruksgymnasium och internatskola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sammanlagt har skolan plats för 30 elever (10 elever i varje klass). 

OBS! Vi reserverar oss för att det kan ha skett ändringar i skolornas utbildningsutbud sedan detta reportage skrevs.