Karolinaskolan

Karolinaskolan i Höör är ett naturbruksgymnasium med internat för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som t.ex ADHD, autism och tourettes syndrom. Sammanlagt har vi plats till 30 elever, alltså 10 elever i varje klass. 

Vi vänder oss till dig som inte kan få det stöd du önskar i hemkommunen och som är i behov av en helhetslösning med fokus på såväl kunskapsutveckling som stöd i det sociala samspelet. Den helhet som miljön på Karolinaskolan skapar strävar efter att hjälpa dig att hitta fungerande strategier i det som är svårt, exempelvis:

  • Svårighet att vara fokuserad i målinriktad problemlösning  
  • Svårighet att föreställa sig tänkbara resultat eller konsekvenser av sina handlingar 
  • Svårighet att uttrycka problem, behov eller tankar i ord  
  • Svårighet att förstå det som sägs  

Skolan
Karolinaskolan är ett naturbruksgymnasium med trädgårdsinriktning. Utbildningen fördelas på fyra år och följer poängplanen för det nationella programmet. Om du inte är behörig till nationellt program erbjuder vi ett integrerat individuellt val eller yrkesintroduktion. Vår målsättning är att du blir väl förberedd för vuxenlivet, arbete, ett eget boende och en aktiv fritid.

Internatet
På vårt internat arbetar personal som stöttar dig i det som tillhör vardagen och du får hjälp att bygga upp goda rutiner som förberedelse för livet efter skolan. Målet är att du som elev ska lära känna dina styrkor och begränsningar för att kunna delta aktivt i ett socialt sammanhang, få positiva intressen för din fritid och sköta ett eget hem, planering, inköp och ekonomi med så litet stöd som möjligt. 

Att ha ett fritidsintresse som ger positiv energi är viktigt, kanske extra viktigt för dig som har NPF. Därför erbjuder Karolinaskolan strukturerade fritidsaktiviteter på kvällarna. Aktiviteterna varierar med årstider och elever; några uppskattade fritidsaktiviteter är gym, bad och fiske.
För att se en cirka 2min-lång film om skolans internat - klicka Här.

Öppet hus:
Kontakta oss för att boka besök.
Vi tar emot enskilda besök hela året istället för att ha öppet hus.

Välkommen!

Visa mer

Kontakta Karolinaskolan


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, vill gå på öppet hus eller har frågor till Karolinaskolan. Karolinaskolan hör av sig inom kort!

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • NB
  • IMA
  • IMY

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!