Svalöfs Gymnasium

På Svalöfs gymnasium utbildas varje år cirka 700 gymnasieelever och vuxenstuderande. På gymnasiet finns både yrkesförberedande, lärlingsprogram och högskoleförberedande program. Det finns egna djurstallar, verkstäder, körbanor, 300 hektar odlingsmark och en egen veterinärklinik.

Skolan erbjuder Naturbruksprogram med inriktningarna lantbruk och djurvård med flera olika yrkesutgångar. Det finns Fordons- och transportprogram med inriktningarna personbil och transport och skolan har riksintag på profilen tävlingsteknik. Svalöfs gymnasium erbjuder även Samhällsvetenskapligt program samt Naturvetenskapligt program, där man kan läsa profilen veterinärmedicin och praktisera sina kunskaper i skolans veterinärklinik. Skolan erbjuder sammanlagt fem nationella program och fyra introduktionsprogram.

Lärlingsutbildning
För den som vill komma ut i arbetslivet så snabbt som möjligt kan Svalöfs gymnasium också erbjuda tre yrkesprogram att gå som lärling;  el- och energiprogrammet med inriktning elteknik,  VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS samt Naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning. Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan. Det innebär att du går minst halva din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

På el- och energiprogrammet med inriktning elteknik lär du dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal.

Om du väljer att gå VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS lär du dig om hur du sätter in och tar hand om olika värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer. 

På naturbruksprogrammet med inriktningen hästhållning får du lära dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa. Inriktningen ger till exempel möjlighet att arbeta som hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Svalöfs gymnasiums vision är "Lärande på riktigt". Visionen genomsyrar hela skolans arbetssätt. Vi har en tydlig struktur och organisation där eleverna arbetar i arbetslag, nära sina lärare. Allt lärande sker med en tydlig förankring i arbetslivet och i elevernas egen verklighet. Skolan har förutom verkstäder och stallar, även de maskiner och fordon som krävs för att ge de bästa förutsättningarna till en bra utbildning på våra olika program.

I skolans matsal serveras produkter från skolans eget lantbruk som till exempel ägg, mjölk och ibland även kött. Övrig mat tillagas i huvudsak av svenska råvaror, så långt som möjligt närproducerade, i skolans eget kök.

Ungefär 130 av eleverna bor på skolans internat.

Läs gärna något av reportagen om våra utbildningar på vår hemsida som till exempel när eleverna på Naturbruksprogrammet Djurvård undersöker dräktiga tackor med ultraljud.

Visa mer

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION


Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka dina frågor till Svalöfs Gymnasium.

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

 • NA
 • SA
 • BA
 • EE
 • FT
 • VF
 • NB
 • IMA
 • IMV
 • IMS
 • IMY
 • GS