Humanistiska programmet

Det här programmet passar dig som vill lära dig mer om människors idévärld och om hur vårt samhälle fungerar.

Under utbildningen läser du till exempel filosofi, moderna språk och människans språk. De centrala delarna i programmet är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Utbildningen passar dig som inte vill specialisera dig på ett yrke redan på gymnasiet utan hellre vill ha en bred allmänbildande utbildning.

Programmet är högskoleförberedande och efter gymnasiet har du möjlighet att studera vidare på högskola inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Det öppnar sig ett brett arbetsfält efter Humanistiska programmet och efter utbildningen kan du till exempel fortsätta studera till yrken som kulturhistoriker, språkvetare, litteraturvetare, psykolog, journalist, lärare eller socionom.

Det här lär du dig
Du lär dig om människan idag och i historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, nationellt och internationellt. Du lär dig om vårt kulturarv, vår samtida kultur och om interkulturella frågor. Du lär dig att beskriva och tolka mänskligt handlande samt olika sätt att uttrycka sig. Du får lära dig om språk och hur det inte bara är ett sätt att uttrycka sig utan även en bärare av kultur.

Inriktningar

Kultur
Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi samt hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Du lär dig att beskriva, analysera och reflektera över kultur ur olika perspektiv

Språk
Du får möjlighet att fördjupa dig i moderna språk, som till exempel franska, spanska och tyska. Du läser också om sambandet mellan språk, kultur och samhälle.

Språk och text
Språk och text är en viktig del av det humanistiska programmet. Du får därför möjlighet att utveckla din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift. Du får lära dig om hur man medvetet kan använda språket för kommunikation, reflektion och lärande. Du lär dig att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och argumentera för dina ställningstaganden.

En viktig del av utbildningen är också att lära sig att kritiskt granska tal och text. Du lär dig att hantera olika texter och granska dem, samt lär dig förstå skillnaden mellan vad som är fakta, värderingar och resonemang. 

Inom inriktningen språk kan du välja att fördjupa dig i ett av de moderna språken, exempelvis franska, tyska eller spanska, på en högre nivå än inom de andra gymnasieprogrammen. Att kunna fler språk än svenska och engelska innebär att du får fler möjligheter att studera eller jobba utomlands.

Gymnasiereformen Gy25
Läs en sammanfattning om Gy25 här. För information om det som gäller för elever som börjar årskurs 1 på det här programmet hösten 2025 eller senare se skolverkets hemsida.

Programplan/Programstruktur
För elever som börjar årskurs 1 på det här programmet hösten 2025 eller senare gäller programplanen som kan ses nedan.

OBS! Tidigare programplan, som som gäller för elever som börjar årskurs 1 hösten 2024 och tidigare, kan ses här >> och kommer att gälla under alla tre läsåren de går på gymnasiet.

Klicka här för programplan!

Skolor med Humanistiska programmet

 • Norra Real

  Norra Real är skolan för dig som vill ha en god grund att stå på inför allt vad vuxenlivet

  • NA
  • HU
  • SA
 • Sundsta-Älvkullegymnasiet

  Sundstagymnasiet är en skola med skön stämning

  • rig
  • niu
  • NA
  • TE
  • HU
  • SA
  • ES
  • IMA
  • IMV
  • AGI
 • Kitas gymnasium

  Engagerade och kompetenta lärare har alltid varit en självklarhet hos oss

  • NA
  • TE
  • EK
  • HU
  • SA
  • HV
  • FS
 • Korrespondensgymnasiet

  Korrespondensgymnasiet – plugga på distans

  • NA
  • EK
  • HU
  • SA
 • Jämtlands Gymnasium Wargentin

  Det är nu det roliga börjar!

  • niu
  • NA
  • TE
  • EK
  • HU
  • SA
  • ES
  • HV
  • FS
  • HT
  • RL
  • BF
  • VO
  • IMA
  • IMV
  • IMS
  • IMY
  • AGI
  • AGN
 • CyberGymnasiet Stockholm

  Välkommen till en skola där alla kan mer!

  • NA
  • TE
  • EK
  • HU
  • SA
  • ES
  • HV
  • EE
  • IMV
  • IMY