Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade erbjuder 16 nationella program och alla introduktionsprogram. För dig som vill göra en idrottssatsning i fotboll/futsal under gymnasietiden finns Riksidrottsgymnasiet (RIG).

Som elev på Riksgymnasiet får du välja om du vill ha din utbildning på teckenspråk eller på talad svenska med stöd av hörselteknik. Vår hörselteknik har bra hörbarhet och är enkel att använda för att du ska ha de bästa förutsättningarna att höra och kunna delta i undervisningen.

Riksgymnasiet finns på fyra kommunala skolor i Örebro: Kvinnerstagymnasiet, Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Ditt programval avgör vilken skola du går på. Eleverna följer samma kursplaner som övriga gymnasieskolan, men har egna klasser. Hos oss får du goda förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen och blir väl förberedd för framtida arbete eller vidare studier.

Hos oss går elever som:

  • är döva
  • har en hörselnedsättning
  • har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • har generell språkstörning

Boende och fritid
På Riksgymnasiet finns ett nära samarbete mellan skola, boende och fritid. För att lyckas i skolan är det viktigt med ett bra boende och en givande fritid. Vi erbjuder boende i veckohem eller elevboende och på vår mötesplats Café 019 kan du umgås och träffa nya kompisar.