Specialpedagogiska skolmyndigheten

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning finns I Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad. Undervisning ges inom den kommunala gymnasieskolan

Riksgymnasieverksamheten är enligt skollagen en regelrätt verksamhet inom gymnasieskolan som ska ge svårt rörelsehindrade ungdomar en gymnasieutbildning. Utbildningen vid riksgymnasierna kompletteras med habiliteringsinsatser och vid behov finns elevhemsboende med möjlighet till omvårdnad. Målet för riksgymnasieverksamheten är att ge eleverna kunskaper, utveckla deras självständighet och färdigheter samt förbereda för ett vuxenliv.

Ungdomarna har rätt enligt skollagen att få sin utbildning vid en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning. Elever från hela landet kan studera på riksgymnasierna där de tre samverkande delarna skola, habilitering och elevhem ingår.

Ansökan
Du ansöker om Rh-anpassad utbildning till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Antagningskriterier
För att antas till Rh-anpassad utbildning måste du uppfylla ett antal kriterier. Det krävs att du

 • har ett svårt rörelsehinder
 • har behov av habilitering och i vissa fall boende i elevhem
 • behöver tillgång till Rh-anpassad gymnasieutbildning
 • har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande (om du söker introduktionsprogram ska grundskoleutbildningen eller motsvarande har avslutats)
 • kan påbörja utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år du fyller 21 år
 • uppfyller de övriga behörighetsvillkoren när det gäller nationella program.

Betyg
Du som söker till ett nationellt högskoleförberedande program ska ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen.
Du som söker till ett nationellt yrkesprogram ska ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
Du som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt högskoleförberedande program eller yrkesprogram kan söka introduktionsprogram.

Bedömning och beslut
Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning (som är ett särskilt beslutsorgan inom SPSM) bedömer och beslutar om vem som uppfyller antagningskriterierna. Så långt det går får du plats på den ort du valt. Nämnden avgör även om du ska tilldelas en plats på elevhem. Om Nämnden bedömer att du inte har rätt till Rh-anpassad utbildning kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Vad behövs i ansökan?
Nämnden bedömer om du uppfyller antagningskriterierna utifrån de olika handlingar som du skickat in. Därför är det viktigt att ditt rörelsehinder och ditt behov av pedagogiska och habiliterande insatser beskrivs på ett utförligt och korrekt sätt.
När du ansöker om Rh-anpassad utbildning måste du skicka in följande handlingar:

 • Ansökan (blankett finns på SPSM:s webbplats)
 • Pedagogiskt utlåtande (blankett finns på SPSM:s webbplats)
 • Åtgärdsprogram
 • Habiliteringsutlåtande (blankett finns på SPSM:s webbplats)
 • Habiliteringsplan.
 • Läkarintyg
 • Höstterminsbetyget (kopia)
 • Personbevis.

Sista ansökningsdag - kontakta:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand


--------------------

Riksgymnasiet i Stockholm

RgRh Stockholm är en liten skola med cirka 30 elever och små klasser med 4–8 elever. Vår utgångspunkt är att ingenting är omöjligt om bara förutsättningar och möjligheter ges.

Vi har engagerad personal och fin arbetsmiljö för alla på skolan. Hos oss har du en egen mentor som stöttar dig under hela din studietid. Du undervisas av erfarna och behöriga lärare och det finns tillgång till specialpedagogisk kompetens. På skolan finns ett antal elevassistenter som hjälper dig under skoldagen. Du har även tillgång till habilitering på skolan och eventuellt boende på elevhem.

Våra utbildningar
För elever på riksgymnasiet kan vi erbjuda två nationella program: Estetiska programmet med inriktning Estetik och media samt Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap samt Medier, information och kommunikation. Det finns möjlighet att påverka den egna studietakten. Vi erbjuder även individuellt alternativ.

Du som är riksgymnasieelev kan även välja program som inte finns hos oss. I så fall går du på någon annan kommunal gymnasieskola i Stockholms stad, men du tillhör ändå riksgymnasiet och har tillgång till alla resurser som finns här.

Studieplaner, arbetsplatser och utveckling
Individuella studieplaner görs upp med varje elev. Dessa utvärderas kontinuerligt tillsammans med eleven och kan förändras under studietidens gång. Alla elever har en egen arbetsplats med en dator, specialanpassad om behovet finns. För att kunna erbjuda en modern och ständigt bättre studiesituation jobbar vi kontinuerligt med utveckling av vår skola.

Har du frågor?
Kontakta vår bitr. rektor Maria Magnerius, 076-12 33 279  om du har frågor om skolan och om att börja här.

--------------------

Riksgymnasiet i Göteborg

Riksgymnasiet i Göteborg för ungdomar med rörelsehinder, är ett av fyra i landet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM och utgörs av tre delar: Skola, habilitering och elevhem. Här anpassas studierna efter varje elevs individuella behov och studietiden är därför vanligtvis fyra år. Eleverna får habiliteringsinsatser under skoldagen, utifrån sina behov och önskemål. Det finns också elevhem i anslutning till skolan.

Kontakta oss gärna om du undrar över något eller vill komma på ett besök!

Riksgymnasiet i Göteborg finns i stadsdelen Angered, 20 minuter med spårvagn från centrala Göteborg. Angeredsgymnasiet har vacker natur in på knutarna och ligger i direkt anslutning till Angered centrum och Angereds Arena.

Riksgymnasiet har stora möjligheter att anpassa studierna efter varje elevs individuella behov. Vi erbjuder dig möjligheter att välja om du vill studera i en stor eller liten grupp. Om du väljer att studera i liten grupp på Riksgymnasiet erbjuder vi Estetiska programmet, med inriktningen estetik och media eller musik. I skolan finns elevassistenter som stöd i skolarbetet och i skolvardagen. Tider för habiliteringsinsatser läggs in dagtid på elevernas individuella scheman. För de elever som är i behov av det, finns det elevhem nära skolan. De flesta elever läser fyra år på Riksgymnasiet.

Boendet
När du flyttar in på elevhemmet, får du en egen kontaktperson. Tillsammans kommer ni överens om rutiner och mål – utifrån dina önskemål och behov. Kontaktpersonen ser sedan till att hela personalgruppen vet hur dina rutiner och mål ser ut och kan t ex följa med dig på möten i skolan eller på habiliteringen om du vill.

För att alla ska kunna vara delaktiga och ha möjlighet att påverka har varje lägenhet lägenhetsmöten. Där får du chans att säga vad du tycker och hur du vill ha det. Personalen är med och stöttar så att alla får chans att framföra sina åsikter. Här kan du välja att vara med och fixa en aktivitet som t ex en quiz- eller filmafton, matlagningskurs, bowling, poängpromenad eller kanske ett vattenkrig. Du kan också bara ta det lugnt och hänga med kompisarna. Ni bestämmer själva.

Habiliteringen
Habiliteringens uppgift är att ge insatser som syftar till att stärka och stödja eleven och ge eleven goda förutsättningar för ett självständigt liv med bra livskvalité under och efter gymnasietiden. Insatserna planeras tillsammans med eleven och sker både individuellt och i grupp under skoldagen. Habiliteringen ger stöd under övergången från ungdom till vuxen, både till eleven och till föräldrar, utifrån en helhetssyn. Detta arbete sker i samarbete med skola och elevhem utifrån elevens behov i ett socialt, pedagogiskt, medicinskt och psykologiskt perspektiv.

--------------------

Riksgymnasiet i Umeå

26 elever går i riksgymnasiet, flertalet på Dragonskolans gymnasium. De kommer från de norra delarna av landet. På Dragonskolan finns en särskild träningslokal för Rg-elever.

Dragonskolan är väl anpassad för rörelsehindrade och undervisningen bedrivs i ljusa och moderna lokaler. Vi kan även erbjuda utbildningar på andra skolor i Umeå med omnejd, såsom Forslundagymnasiet och Midgårdsskolan. För dig som gillar att idrotta, finns möjlighet att träna med friidrottsgymnasiet. Habilitering finns även i skolan. Nära till hands ligger både elevhemmet och stadens centrum. Flygplatsen ligger 5 km från centrum. Flygtid från Stockholm: 1 timme.

Elevhemmet
Elevhemmet är bemannat dygnet runt och ligger i centrala stan. Det tar bara några minuter till city och ca: 5-10 min till Dragonskolan. Rummen är av varierande storlek och grundmöblerade. Alla rum är utrustade med pentry/kök, egen toalett, dusch och tvättmaskin. I logikostnaden ingår bredband. På elevhemmet finns ett gemensamt kök och allrum där vi lagar mat, äter och umgås.

Under din tid på elevhemmet är vår ambition att du:

1. Att du ska bli bemött med respekt.
2. Att du ska uppleva gemenskap i ett tryggt och trevligt boende.
3. Att du ska få stöd i din utbildning genom ett nära samarbete med skola och habilitering.
4. Att du ska känna dig delaktig i de frågor som berör dig.

Vill du göra ett besök? 
Om du tror att det här är något för dig så går det bra att besöka oss för att prova på att bo ett eller två dygn. Eller bara komma hit för ett dagsbesök.

Habiliteringen
Habiliteringens mål är att ge dig socialt, psykologiskt och medicinskt stöd. Tillsammans med dig arbetar habiliteringen för att studietiden ska vara utvecklande och förberedande inför vuxenlivet. På habiliteringen kan du träffa psykolog, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast. En av dessa är även din kontaktperson. Tillsammans med dig görs en planering utifrån dina behov. Habiliteringen samarbetar även med elevhemmets och skolans personal. Habiliteringen har sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Rh-gymnasiet
Dragongatan 1
903 22 Umeå

Telefon: 090-16 25 96

--------------------

Riksgymnasiet i Kristianstad

Oavsett var du bor i Sverige så kan du som har ett rörelsehinder söka till Riksgymnasiet i Kristianstad. Vi erbjuder individanpassad utbildning i en trygg miljö och en helhetslösning med skola, habilitering, boende och stöd till en aktiv fritid. Vi ger dig möjligheter som gör skillnad.

Skola
Du som är behörig kan gå på de nationella program som erbjuds på de kommunala skolorna. På programmen får du stöd från Riksgymnasiet. Stödet beror på vilka behov du har men det kan till exempel vara studerandeassistent, förlängd studietid, tekniska anpassningar, speciallärare och anpassade prov.

På Riksgymnasiet finns det också ett introduktionsprogram för dig som ännu inte är behörig. Där läser du i mindre grupper med ca 4-8 elever. I dessa grupper finns assistenter och lärarna gör pedagogiska anpassningar efter varje elevs behov. Vi erbjuder även lärarledd pedagogisk handledning för alla elever på Riksgymnasiet.

Alla gymnasieskolorna i Kristianstad ligger inte i centrum. Riksgymnasiet har därför egna transportfordon som du kan åka med och du behöver inte boka färdtjänst.

Habilitering
Du har möjlighet till habilitering under skoltid. Då kan du träffa arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska. Det går också att få habiliteringsbad på schemat under skoldagen. För att få in detta på schemat finns möjligheten att beviljas ett fjärde år.

Elevhem
Om du har långt till skolan så kan du bo på något av våra tre elevhem. De ligger mitt i centrala Kristianstad nära butiker, restauranger och caféer. Här kommer du att få nya kompisar och du kan utvecklas och bli mer självständig.

Det finns personal dygnet runt och vårt mål är att du skall trivas, känna trygghet och gemenskap och få dina individuella behov tillgodosedda.

Kostnaden för att bo på elevhem täcks av Rg-bidrag som söks via CSN.

För mer information besök gärna vår hemsida >>. Vi tar gärna emot besök, kontakta Anna Håkansson, tel 0733-13 61 15 

Visa mer

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION


Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka dina frågor till Specialpedagogiska skolmyndigheten.