På GymnasieGuiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Jag förstår

Vi ses på Stockholms Gymnasiemässa i Älvsjö 23-25 nov 2017!

Thorildsplans Gymnasium

THORILDSPLANS GYMNASIUM - STOCKHOLMS POPULÄRASTE GYMNASIUM!

Kunskap, kreativitet, kvalitet, trygghet och studiero genomsyrar utbildningarna på Thorildsplans gymnasium. Som elev på skolan blir du en del av en gemenskap som präglas av sammanhållning och öppenhet. Skolans lärare utvecklar fortlöpande sin kompetens för att ge eleverna en utbildning med bredd, djup och spets.

En viktig del av det dagliga skolarbetet, som stimulerar eleverna till att ständigt vara aktiva, nyfikna och motiverade är att de erbjuds en varierad undervisning och ges tillfällen till studiebesök, föreläsningar, arbete i projekt, seminarier och studieresor. Skolan erbjuder anpassade lärmiljöer för elever med hörselnedsättning.

Våra program

EE- dator och kommunikationsteknik
Vill du bli datatekniker?
Då erbjuder vi dig en utbildning inom datorteknik som omfattar dator- och nätverksteknik, webbutveckling, nätverksteknologi och servicekunskap. Hos oss får du en modern praktisk utbildning i välutrustade laborations- och undervisningslokaler med utrustning från både Cisco (Networking Academy) och Microsoft. Utbildningen ger kunskaper om hur datorer fungerar, hur de kopplas till nätverk och hur du kan få dem att kommunicera. Du får också lära dig grunderna för programmering och webbteknik.

Efter genomgången utbildning kan du söka arbeten som exempelvis supporttekniker, datortekniker, teknisk säljare eller nätverkstekniker. Du blir också behörig att söka yrkeshögskoleutbildningar. Vi erbjuder dessutom möjlighet – för dig som vill – att läsa de ämnen som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

Vi som arbetar på El- och energiprogrammet har som mål att du som elev under dina tre år skall utvecklas till en trygg, målmedveten, självgående individ, som vågar söka ny kunskap och har en strategi för ditt fortsatta yrkesliv. För att nå det målet arbetar vi, under din utbildning, kontinuerligt med projekt, som syftar till att ge fördjupad förståelse för din kommande yrkesroll och öka kunskapen om arbetsmarknaden. Du får även bra kontakt med företag i branschen. Som ett avslutande moment på din utbildning genomförs ett gymnasiearbete, som skall visa att du är förberedd för det yrkesområde som gäller för din valda yrkesutgång. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket innebär att du arbetar praktiskt under handledning ute på företag i sammanlagt 15 veckor.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EE - elteknik
Vill du bli elektriker?
Då erbjuder vi dig en utbildning med orientering mot installation, nybyggnation, service och larm. Det här är en utbildning för dig som är intresserad av det eltekniska området och vill skapa bra förutsättningar för ditt kommande yrkesliv. Hos oss får du en modern och praktisk utbildning i välutrustade laborations- och undervisningssalar. Du får också bra kontakt med företag i branschen.

Efter genomgången utbildning uppfyller du de behörighetskrav som branschen ställer för en fortsatt lärlingsanställning på företag. Du blir också behörig att söka yrkeshögskoleutbildningar. Vi erbjuder dessutom möjlighet – för dig som vill – att läsa de ämnen som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Vi som arbetar på El- och energiprogrammet har som mål att du som elev under dina tre år skall utvecklas till en trygg, målmedveten, självgående individ, som vågar söka ny kunskap och har en strategi för ditt fortsatta yrkesliv. För att nå det målet arbetar vi, under din utbildning, kontinuerligt med projekt, som syftar till att ge fördjupad förståelse för din kommande yrkesroll och öka kunskapen om arbetsmarknaden. Som ett avslutande moment på din utbildning genomförs ett gymnasiearbete, som skall visa att du är förberedd för det yrkesområde som gäller för din valda yrkesutgång. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket innebär att du arbetar praktiskt under handledning ute på företag, i sammanlagt 15 veckor.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EK - ekonomi
Är du nyfiken på att starta och driva ett UF-företag eller vill du lära dig mer om internationell ekonomi?
Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av företagande och globaliseringsfrågor och som gillar att driva idéer och tänka kreativt, både enskilt och i grupp. Thorildsplans gymnasium erbjuder två ekonomifördjupningar: entreprenörskap och internationell ekonomi. De första två åren är gemensamma för alla. Då får du en bred teoretisk bas som hjälper dig att välja den fördjupning som du fortsätter med i årskurs tre. Dagens arbetsmarknad efterfrågar engagerade och kreativa problemlösare med breda kunskaper. Därför är vår pedagogiska grundidé att dina kunskaper och kompetenser utvecklas bäst i interaktion med verkligheten genom entreprenörskap och kreativt lärande. I ämnesövergripande projekt och genom studiebesök och företagskontakter i Sverige och utomlands har du i årskurs tre förvärvat de spetskompetenser du behöver för att vara väl förberedd för högskola och näringsliv.

Vi erbjuder – du väljer... entreprenörskap eller internationell ekonomi. I den entreprenöriella fördjupningen startar och driver du ett företag som ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Företaget drivs efter Ung Företagsamhets koncept där du bland annat får delta i olika tävlingar och marknadsföra ditt företag på Stockholmsmässan. Fördjupningen i internationell ekonomi ger dig ökade kunskaper om hur internationell handel påverkar individer, företag, samhällen och miljö.

Diplomerad gymnasieekonom
På Thorildsplans gymnasium har du möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom. Diplomeringen gör dig mer förberedd för högskolestudier samt mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Internationalisering
Du får i årskurs två möjlighet att besöka internationella företag, institutioner och organisationer utomlands.

Meritpoäng
Du läser Engelska 7 som ger meritpoäng för fortsatta studier på högskola och universitet. Maximala meritpoäng uppnår du genom att välja kurser i matematik och moderna språk.

Din framtid
Du planerar din framtid med hjälp av inspiratörer från My Dream Now. På våra arbetsmarknadsdagar träffar du representanter från företag, högskolor och universitet som vägleder dig inför kommande yrkesval.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NA - naturvetenskap
Det behövs fler naturvetare!
Med experiment och fördjupade studier inom naturvetenskap får du en god start för dina framtida studier. Behovet av naturvetare är stort i vårt samhälle och kommer att öka. Det naturvetenskapliga programmet förbereder dig för ett brett urval av högskolestudier. Framtidens arbetsplatser kommer att behöva välutbildade naturvetare inom många olika områden, både i Sverige och utomlands. Vi tycker att det är mycket viktigt att du får ett naturvetenskapligt förhållningssätt redan från början av dina gymnasiestudier, och därför använder vi ett experimentellt och undersökande arbetssätt.

Våra lärare är engagerade, mycket välutbildade och erfarna. Vi använder olika arbetsformer för att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, t ex ämnesövergripande projekt i alla årskurser. Exkursioner och fältarbeten är återkommande inslag i undervisningen. Inom programfördjupningen i åk 2 och 3 genomförs ett internationellt projekt med hållbar utveckling som tema. Vi besöker utländska skolor och universitet och genomför laborationer och fältarbeten på plats. Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen skall därför utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig, att argumentera och att tänka kritiskt.

Skolans laboratorier är moderna, välutrustade och ändamålsenliga, och vi använder modern informationsteknologi i vår undervisning. Vi vill ge möjlighet till fysisk aktivitet inom NA-programmet, och därför har vi valt att erbjuda den tvärvetenskapliga kursen Träningslära, som ger våra elever chansen att kombinera fysisk aktivitet med teoretisk kunskap om träning.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SA - samhällsvetenskap
Vill du ha tyngd i dina argument? Vill du bli en riktig samhällsvetare?

Hos oss möter du på varje lektion engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet. Utmaning, variation och problemlösning är våra ledstjärnor. I samarbete med andra utvecklar du dina kunskaper om samhället och får möjlighet att växa utifrån dina förutsättningar. Vi har planerat tre spännande år, i ändamålsenliga lokaler, för att du ska trivas och nå dina framtida mål. Vill du vara med?

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge dig kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen och samspelet mellan människa, samhälle och resurser. Vi har lagt upp en introduktion som ger dig nycklar för att lyckas med dina studier på gymnasiet. Du kommer att möta varierade lektioner alltifrån klassiska till tematiska ämnesövergripande projekt. Träning av vetenskaplig metod är central! Du kommer att få möjlighet att lära dig mycket nytt och roligt, söka svar på viktiga frågor i och utanför skolan, argumentera för olika ståndpunkter, lära dig opponera, arbeta källkritiskt, öva olika presentationstekniker, samt utvärdera och reflektera över det du gjort.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SA - beteendevetenskap
Beteendevetenskap ligger i tiden!
Är du intresserad av relationer och kommunikation? Vill du förstå hur människor fungerar och varför? Vill du vara väl förberedd för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga området?

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I dagens samhälle är det viktigare än någonsin med social kompetens. Du har därför stor nytta av kunskaper i beteendevetenskapliga ämnen i många olika utbildningar och yrken.

I psykologikurserna lär du dig bl.a. om vad som påverkar beteende, känslor och tankar hos oss människor, både som individer och tillsammans med andra.

I kursen sociologi läser du bl.a. om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Kriminologi, d.v.s. läran om brottslighet, ingår som en del i denna kurs.

Kursen kommunikation handlar om hur vi människor interagerar och kommunicerar i olika sammanhang, allt ifrån användandet av digitala medier till konflikthantering. För oss är det viktigt att du utvecklar din förmåga till helhetssyn och kritiskt tänkande. Du kommer att arbeta i såväl klassisk lektionsform som i ämnesövergripande projekt tillsammans med engagerade och välutbildade lärare med lång erfarenhet.

Genom hela gymnasietiden jobbar du även med att utveckla samarbete, kreativitet och förmåga att omsätta idéer i praktisk handling.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TE - teknikvetenskap
Är du intresserad av teknisk utveckling och problemlösning?

Näringslivet efterfrågar dig som har en gedigen kunskap om tekniska system. Är du morgondagens ingenjör, beredd att anta framtidens tekniska utmaningar?

Inriktningen teknikvetenskap är skräddarsydd för dig som vill studera vidare efter gymnasiet. Studierna, där matematik, fysik och teknik är huvudämnen, ger dig full behörighet till de tekniska högskolorna. På teknikvetenskap arbetar du med förståelsen för teknikutvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt. Du utvecklar kunskaper om vetenskapliga metoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du använder ett experimentellt och undersökande arbetssätt med såväl teoretiska som praktiska inslag. I ämnesövergripande projekt problematiserar du, ställer frågor, söker information och drar slutsatser samt kommunicerar dina resultat på olika sätt.

I kursen Teknik – specialisering jobbar du med forskarinriktade arbetsmetoder. Dina tekniska kunskaper breddas och fördjupas. Utbildningen fokuserar på helhetslösningar som omfattar både kommunikativa och tekniska perspektiv. Du fördjupar dig i miljö- och energifrågor för ett hållbart samhälle. Den moderna informationstekniken är en förutsättning i alla projekt och du lär dig använda geografiska informationssystem. En framgångsrik tekniker behöver också kunna övertyga i tal och skrift. För att ytterligare förstärka den kommunikativa delen av utbildningen läser du därför förutom svenska också engelska alla tre åren.

Vi samarbetar med olika intressenter såsom företag och högskolor för att säkra utbildningens kvalitet och aktualitet. På inriktningen finns dessutom flera lärare med forskningserfarenhet. Teknikprogrammet – teknikvetenskap ger dig möjlighet att anta framtidens tekniska utmaningar.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TE - design- och produktutveckling
Är du intresserad av design?

Design och produktutveckling passar dig som tycker om att driva idéer och tänka kreativt, både enskilt och i grupp. Teknikprogrammet är högskoleförberedande och ger dig behörighet för fortsatta studier inom många olika områden. För att ge dig förutsättningar att befinna dig i fronten av teknikutvecklingen rymmer vår utbildning konstnärlighet, samhällsansvar och genustänkande. På vår inriktning design och produktutveckling får du arbeta med både snabba skissuppdrag och mer genomarbetade större projekt där du får god träning i att arbeta i projektgrupper.

Idag är närmare hälften av eleverna på vår utbildning flickor, vilket är unikt på teknikprogrammet. Här finns lärare med relevant yrkes- och forskarerfarenheter. Vi har väl inarbetade samarbeten utanför skolan med till exempel Arkitektur- och designcentrum. Även större aktörer som Trafikkontoret ingår som uppdragsgivare i ämnesövergripande projekt. Du får även möta gästlärare som är professionellt verksamma inom design och produktutveckling.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TE - samhällsbyggande och miljö, arkitektur
Är du intresserad av arkitektur och samhällsbyggande?

Vi vill ge dig en helhetssyn kring arkitektur, teknik och samhällsbyggande. Utbildningen kopplar ihop teknik med samhällsvetenskap, där arkitektur är den gemensamma utgångspunkten. Vi strävar efter att samarbeta med andra institutioner i samhället. Som exempel kan nämnas att vi ställer ut på Kulturhuset kring olika Stockholmsteman. Även Stockholms Trafikkontor ingår som uppdragsgivare i olika hållbarhetsprojekt gällande Stockholms utveckling.

Vi samarbetar återkommande med yrkesverksamma arkitekter inom olika kurser På inriktningen finns flera lärare med forskningserfarenhetoch en arkitekt med mångårig praktisk erfarenhet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program med praktiska inslag. Du får en bred teoretisk bas för fortsatta studier inom olika discipliner. Vi är stolta och glada över en jämn könsfördelning bland våra elever, vilket är unikt på Teknikprogrammet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TE - informations- och medieteknik
Är du intresserad av datorer, programmering och kommunikation i nätverk?

Vill du bli bäst på datorer, programmering, webbutveckling och nätverksteknik? Hos oss får du alla förutsättningar: Vi har utrustningen, kompetensen, lokalerna och engagemanget. Arbetsmarknaden är stor och växande. Jobben väntar direkt efter gymnasiet eller efter högskolestudier. Teknikprogrammet är ett studieförberedande program där du även får en yrkesutbildning med möjlighet till certifiering inom datorkommunikation och nätverk (CCNA och A+). Här får du en bred teoretisk bas och högskolebehörighet för fortsatta studier på många olika områden och nivåer.

På inriktningen Informations- och medieteknik inriktar du dig mot nätverk och programmering och kan dessutom läsa kurser i till exempel språk och idrott eller välja att fördjupa dig i matematik och fysik, vilket gör dig behörig till de flesta ingenjörsutbildningar på högskola och universitet. Du kommer också att ha möjlighet att söka ett fjärde år och bli gymnasieingenjör. Vi samarbetar med företag, högskolor och andra intressenter för att säkra utbildningens kvalitet och aktualitet. Du arbetar individuellt och i projektform, problematiserar, ställer frågor, söker information, drar egna slutsatser och redovisar dina resultat, för en personlig utveckling.

På inriktningen arbetar vi med förståelsen för teknikutvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt. Efter genomgången gymnasieutbildning hos oss har eleven fått verktygen för att utveckla produkter exempelvis inom näthandel, datasäkerhet och mobila spelapplikationer. Elever från inriktningen ligger bakom ett flertal framgångsrika IT-företag. Genom både inriktningskurser och ämnesövergripande projekt får du möjlighet att utvecklas till en självständig, fritt tänkande individ.

Du laborerar med och fördjupar dig i datorns arkitektur (mjukvara och hårdvara) och operativsystem. Du lär dig grunderna i programmering och webbutveckling och går därefter vidare till objektorienterad programmering i olika språk. Därtill lär du dig nätverksteknik, konfiguration, implementering, säkerhet och design av nätverk. Du läser de webbaserade delkurserna av Cisco Networking Academys internationella certifieringsprogram och kan ta ett CCNA-certifikat. Vi ger dig möjlighet att delta i utvecklingen av framtidens teknik.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T4 Gymnasieingenjör - informationsteknik
Är du intresserad av dator-, informations- och nätverksteknik?

Det fjärde året på teknikprogrammet är en möjlighet för dig som vill få en utbildning med en tydlig yrkesinriktning med utgång nätverksteknik. Det fjärde året ger också praktiska och teoretiska kunskaper som ger möjligheter att jobba direkt efter avslutad utbildning samt gör det möjligt att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. En tredjedel av utbildningen är förlagd som arbetsplatsförlagt lärande.

Efter färdigställd gymnasieingenjörsexamen kan du arbeta som:

  • Nätverkstekniker
  • Supporttekniker
  • Datortekniker
  • Projektledare

Vem kan söka?
Utbildningen är för dig som har eller kommer få ut en examen från teknikprogrammet eller likvärdig gymnasieutbildning och är 22 år eller yngre.

Ansökan öppnar på Gymnasieantagningen den 20 januari och stänger den 15 februari. Omvalsperioden är mellan 21 april och 16 maj. Du måste själv komplettera din ansökan med en kopia av din gymnasieexamen senast den 14 juni till gymnasieintagningen i det län du bor.

Den 29 juni ges antagnings besked via webben. Du kan se ditt antagningsbesked genom att logga in med ditt lösenord på gyantagningen.se. 1 juli måste du bekräfta din antagning.

Du behöver få ett lösenord för att göra din ansökan. Mejla ditt personnummer till [email protected] så skickas lösenordet till dig via post.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IM - Individuellt alternativ - för elever med autismspektrumtillstånd eller närliggande funktionsnedsättningar

Hos oss får du studera i en mindre undervisningsgrupp och i en lugn och strukturerad undervisningsmiljö. Vi har sex klasser och i varje klass går mellan sex och åtta elever med autismspektrumtillstånd eller närliggande funktionsnedsättningar. Varje elev har en handledare vars uppdrag bland annat är att ha en kontinuerlig kontakt med elev och vårdnadshavare samt följa och stötta elevens studier. Klasserna har varsitt hemklassrum där eleven har en egen arbetsplats med dator som arbetsredskap.

Eleven får en individuell studieplan som utformas efter elevens förutsättningar och mål. Den individuella studieplanen uppdateras och utvärderas kontinuerligt i samråd med elev och vårdnadshavare. Lärare och elever äter lunch tillsammans i skolans matsal varje dag.

Vårt övergripande mål är att förbereda elever med autismspektrumtillstånd eller närliggande funktionsnedsättningar för framtida högskolestudier och ett kommande arbetsliv. Vi erbjuder studier inom naturvetenskapligt och teknikvetenskapligt program. I vårt arbetslag arbetar tio ämneslärare med kompetens även inom specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar i nära samarbete med skolans elevhälsoteam, bestående av bland annat specialpedagog och skolsköterska.

Du arbetar med
Förutom de ämnen och kurser du väljer att läsa hos oss får du social träning genom idrott, utflykter, studiebesök och temastudier. Du får prova på olika arbetssätt, både enskilt och i grupp, samtidigt som du utvecklar en egen förmåga att ta ansvar, strukturera och planera för din studiesituation

På Thorildsplans gymnasium finns följande introduktionsprogram:

  • Flexibelt lärande (FLEX): FLEX erbjuder eleverna individuellt anpassade studier. FLEX är inte ett sökbart alternativ. Kontakta enheten för vägledning och antagning/Skolslussen för mer information.

  • Individuellt alternativ: Inriktning mot naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet med specialpedagogisk profil inom AST.

  • Programinriktat individuellt val: Mot el- och energiprogrammet, mot el- och energiprogrammet med hörselanpassning.
  • Språkintroduktion med allmän inriktning.
Visa mer

Inspireras

Reportage & Nyheter

Är du intresserad av att servera på treornas avskedslunch? Skriv till oss då! Vi söker 20 st personer som är intresserade av att servera på treornas avskedslunch, och lön i form av en biobiljett betalas ut! (Anmäla sig går även att göra till elevkåren och studentkommitén!)

Är du intresserad av att servera på treornas avskedslunch? Skriv till oss då! Vi söker 20 st personer som är intresserade av att servera på treornas avskedslunch, och lön i form av en biobiljett betalas ut! (Anmäla sig går även att göra till elevkåren och studentkommitén!)

ALLA TREOR INFÖR STUDENTEN!!! Vill ni hålla tal på studentlunchen, kontakta då era mentorer! Har ni någon låt som önskas till utspringet? Skriv till studentkommittén (låtnamn & sekvens)! Anmälan ska göra senast 9/6, alltså imorgon! #thg

ALLA TREOR INFÖR STUDENTEN!!! Vill ni hålla tal på studentlunchen, kontakta då era mentorer! 
Har ni någon låt som önskas till utspringet? Skriv till studentkommittén (låtnamn & sekvens)! Anmälan ska göra senast 9/6, alltså imorgon! #thg

Elevrådet har ny inröstad styrelse för nästa verksamhetsår!! #tillsammansförthg

Elevrådet har ny inröstad styrelse för nästa verksamhetsår!! #tillsammansförthg

Kom till Lilla Aulan och delta på Årsmötet när en ny styrelse ska röstas in! Självklart får alla elever på skolan delta i omröstningen och alla får rösta! Kom förbi Lilla Aulan imorgon och bidra till demokratin på skolan! Självklart ger vi något tillbaka till alla som kommer! #tillsammansförthg

Kom till Lilla Aulan och delta på Årsmötet när en ny styrelse ska röstas in! Självklart får alla elever på skolan delta i omröstningen och alla får rösta! Kom förbi Lilla Aulan imorgon och bidra till demokratin på skolan! Självklart ger vi något tillbaka till alla som kommer! #tillsammansförthg

Kom på dagens elevrådsmöte och framför era åsikter! Som vanligt ger vi något gott tillbaka till de som kommer!😉 #thg #tillsammansförthg

Kom på dagens elevrådsmöte och framför era åsikter! Som vanligt ger vi något gott tillbaka till de som kommer!😉 #thg #tillsammansförthg

Vi vill tacka @elevradsthlm för en fantastisk dag på kungliga operan i veckan. Samt önskar er en trevlig Valborg!

Vi vill tacka @elevradsthlm för en fantastisk dag på kungliga operan i veckan. Samt önskar er en trevlig Valborg!