Alvesta Gymnasieskola

Alvesta gymnasieskola erbjuder fyra nationella program, Vård och omsorg, Barn och fritid, Fordons-och transportprogrammet samt Försäljnings- och serviceprogrammet. Samtliga utbildningar genomförs som lärlingsutbildningar.

Lärlingsutbildning innebär att du lär dig ett yrke rent praktiskt och tillbringar minst halva gymnasietiden på en eller fler arbetsplatser, där en handledare följer dina framsteg och hjälper dig framåt. Du får en unik möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med studier i skolan. Utbildningarna ger samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

På din lärlingsplats har du en handledare och du gör det mesta av din yrkesutbildning på plats ute i arbetslivet. Din yrkeslärare på skolan har hela tiden tät kontakt med dig och din handledare och tillsammans sätter ni ihop din utbildning på bästa sätt.

Grundläggande högskolebehörighet
Om du vill läsa vidare på högskola eller universitet har du möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet hos oss. Lärlingsutbildningen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskola.

Att vara lärling ställer stora krav och det är mycket upp till dig själv att visa vad du går för.

Alvesta gymnasieskola är en skola med små undervisningsgrupper och engagerade lärare. Vi lägger stor vikt vid elevhälsoarbete!

Vi har även fyra introduktionsprogram:

 • Programinriktat val
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ

Introduktionsprogrammen ska ge elever, som inte lyckat uppnå behörighet till gymnasieskolan, möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan.

Körkortsstöd
Du kan beviljas körkortsstöd tidigast under höstterminen i årskurs tre när du studerar vid något av de nationella programmen vid Alvesta Gymnasieskola. Du måste ha godkända studieresultat. För att bli beviljad stödet ska du vara godkänd i minst 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng. Du måste också ha haft tillräckligt hög närvaro för att få studiebidrag från CSN.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor eller vill komma på ett besök.

Visa mer

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION


Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka dina frågor till Alvesta Gymnasieskola.

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

 • FS
 • FT
 • BF
 • VO
 • IMA
 • IMV
 • IMS
 • IMY