International Baccalaureate Diploma

IB är en internationellt erkänd studentexamen som erbjuds på drygt 3000 skolor i 147 länder. Det är en universitetsförberedande utbildning där du läser alla ämnen på engelska.

Här kommer en lista på några skolor som du blir behörig till att söka efter godkänd utbildning på IB i Sverige: Universitet som Oxford, Cambridge, Princeton, Harvard, Heidelberg och Sorbonne.

Kännetecknande för IB är att all undervisning sker på engelska. Både kursinnehåll och prov är gemensamma för alla IB-skolor världen över.

Själva IB-utbildningen är tvåårig, men i Sverige omfattar IB tre års studier precis som alla andra gymnasieprogram. Det första året är ett förberedande år under vilket det är svenska gymnasiekurser som läses och sedan följer den tvååriga IB-utbildningen. 

Kurserna under årskurs 1 på IB (preparandåret) tas från NA- och SA-programmens kursutbud. Exakt vilka kurser som läses kan se lite olika ut på olika IB-skolor.

Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan: tre kurser á150 timmar och tre kurser á 240 timmar. En av kurserna är alltid elevens modersmål. IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori á 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra de så kallade "CAS-activities" med fokus på "community service". 

År 3 har IB slutexamen för de ämnen som eleven valt som examensämnen.

Ett IB-gymnasieprogram har för avsikt att ge grundläggande behörighet till högskoleutbildningar i Sverige. Det är IB-diplom (med minst 24 poäng) samt godkända betyg i Svenska (eller Svenska som andraspråk) 3, Engelska 6 och Matematik 1 som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige.

Hur den särskilda behörigheten bedöms, finns angivet på UHR's hemsida (UHR = Universitets- och högskolerådet).
Mer information finns på www.ibo.org.

Alla elever som går i årskurs nio eller en motsvarande grundskoleutbildning kan söka till IB. Du söker på samma sätt som till de övriga gymnasieprogrammen. Eftersom undervisningen och alla examinationer på IB sker på engelska, är det viktigt att du har goda muntliga & skriftliga kunskaper i språket. Behörig till IB är man om man uppfyller behörighetskraven till Samhällsvetenskapsprogrammet eller till Naturvetenskapsprogrammet samt har tillräckliga kunskaper i engelska och för övrigt antas kunna tillgodoräkna sig utbildning på IB programmet. Saknar man behörighet till gymnasiet i svenska språket, kan man ändå antas till IB.

IB är en utländsk gymnasieutbildning men det finns en särskild föreskrift för IB (UHRFS 2014:1). Den som har IB-examen får tillgodoräkna sig meritpoäng för meritkurser precis som en elev med en svensk gymnasieexamen, läs mer här.
Detta till skillnad från de som har annan utländsk gymnasieutbildning, vilka tilldelas meritpoängskompensation istället för meritpoäng, läs mer här.

I och med att UHR föreskriver om tillträde för betyg från IB Diplom ska detta säkerställa att sökande med IB Diplom konkurrerar i urvalet på samma villkor som elever med svensk gymnasieutbildning.

***

International Baccalaureate Diploma Programme, IB, is a two-year pre-university course, designed to facilitate the mobility of students and to promote international understanding. In Sweden the IB Diploma Programme consists of three years of studies, the first year is preparatory. The IB resembles a mixture of the Swedish Naturvetenskapsprogrammet and Samhällsvetenskapsprogrammet. All courses in the IB programme are taught in English, except for the students’ mother tongue.

What happens after the IB Diploma Programme?
The IB Diploma Programme is an international education that is recognized worldwide. It prepares you for university level education, and IB students routinely gain admission in some of the best known colleges and universities in the world. As of 2010 IB students will apply to Swedish universities through the same procedures as students with high school diplomas from foreign countries.

About the programme
The curriculum of the IB Diploma Programme contains six subject groups together with a core made up of three separate parts. 

The core 
This contains of the Extended essay, Theory of knowledge (TOK) and Creativity, Action, Service (CAS). These subjects are compulsory and are central to the philosophy of the Diploma Programme.

The Extended essay
This group offers the opportunity to investigate a topic of individual interest, and acquaints students with the independent research and writing skills expected at university. The Extended essay is comparable to the Swedish ”Gymnasiearbete”.

The interdisciplinary Theory of knowledge 
A course designed to provide coherence by exploring the nature of knowledge across disciplines.

The Creativity, Action, Service programme 
Which encourages students to be involved in artistic pursuits, sports and community service work.

Students study six subjects selected from the subject groups, these are:

 • Language A1
 • Second language (for example French, German, Spanish)
 • Individuals and society (for example history, geography, economics and psychology)
 • Experimental sciences (for example biology, chemistry and physics)
 • Mathematics and computer science
 • The arts (for example visual arts or another subject from group 2–5)

Normally three subjects are studied at higher level, HL and the remaining three subjects are studied at a standard level, SL.

Examination
Students take written examinations at the end of the programme, which are marked by external IB examiners. Students also complete assessment tasks in the school, which are either initially marked by teachers and then moderated by external moderators or sent directly to external examiners.

The grades awarded for each course range from 1 to 7. Students can also be awarded up to three additional points for their combined results on Theory of knowledge and the extended essay. Therefore, the highest total that a Diploma Programme student can be awarded is 45 points. The diploma is awarded to students who gain at least 24 points.

All IB students who receive an IB diploma fulfill the general entry requirements for universities and colleges in Sweden.

Depending on the subject combination that IB students choose, they can also fulfill the specific requirements for particular courses and programs. At some IB schools, it is possible to be qualified in all of the sciences.

In addition to their IB points, IB students can also gain 2.5 merit points, and most students receive 1.5 merit points or more.

And here >> can you read on the official site of the IB program, that includes information about the programs, schools and links to related material.
 

LAGRUM
Skollagen
12.3 International Baccalaureate (IB)
Hemkommunens skyldigheter regleras i skollagens 29 kap. 17 §.
17 § En elevs hemkommun är skyldig att betala ersättning för kostnader för elevens utbildning till anordnare av utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB). Skyldigheten gäller dock endast utbildning för sådana elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt då IB-utbildningen påbörjades och endast om utbildningsanordnarens avgifter till International Baccalaureate Office betalas av staten.

Om parterna inte kommer överens om annat ska ersättning betalas med ett belopp som Statens skolverk beslutar.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk.

Första och andra styckena gäller inte utbildning som anordnas av internationella skolor på gymnasienivå vars huvudmän har förklarats berättigade till bidrag enligt 24 kap. 6 §. För sådana skolor finns särskilda bestämmelser om bidrag för IB-utbildning i 24 kap. 6 a §. Lag (2015:802).

IB-utbildning kan anordnas av både kommunala och fristående skolor.  IB-utbildningen är riksrekryterande.

Skolor med International Baccalaureate Diploma

 • Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL

  Hos oss kan du studera på svenska eller engelska. Om du väljer internat blir SSHL ditt andra hem.

  • NA
  • EK
  • IB
  • SA
 • NTI Gymnasiet Skövde

  Välkommen till NTI Gymnasiet Skövde! NTI Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet, modern tekni...

  • TE
  • IB
  • EE
 • Ehrensvärdska gymnasiet

  Kapten på karibiskt kryssningsfartyg, spelguru eller plastikkirurg?

  • niu
  • NA
  • TE
  • IB
  • HV
  • BF
  • VO
 • NTI Gymnasiet - Våra skolor

  NTI Gymnasiet - kompetens som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden redan efter studenten.

  • NA
  • TE
  • EK
  • IB
  • SA
  • ES
  • FS
  • EE
  • IMY
 • Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS)

  Choose Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS) if you are looking to study in English

  • NA
  • EK
  • IB
  • SA
  • ES
 • Malmö Borgarskola

  Din inre drivkraft och motivation är avgörande för att du ska kunna förverkliga dina drömmar

  • NA
  • EK
  • IB
  • SA
  • HT
  • IMV