Skolverkets utmärkelse: Skola för Hållbar utveckling

Skolverkets utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, som delas ut till förskolor och skolor, lyfter hur en skola arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och bland annat med de globala målen i Agenda 2030.

De gymnasieskolor som har fått Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling (juni 2023) finns nämnda i listan, nedan:

Wilhelm Haglunds gymnasium i Gimo, Östhammar

Nacka Strands Gymnasium i Nacka

Bromangymnasiet i Hudiksvall 

Göranssonska skolan i Sandviken

Alströmergymnasiet i Alingsås

Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda

Högbergsskolan Anpassad gymnasieskola i Tierp
 

Källa: Skolverket.se