På GymnasieGuiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Jag förstår

Enskilda Gymnasiet

Det som är utmärkande för Enskilda Gymnasiet är att vi fokuserar på några få principer och i kombination med elever som gör sitt bästa, lärare som har en stark tro på att eleven kan och föräldrar som är engagerade och hjälpsamma, uppnår vi våra mål.  

Det övergripande målet för Enskilda Gymnasiet är att positionera sig som bästa skola avseende slutbetyg. Enskilda Gymnasiet strävar i sitt arbete efter att eleverna ska uppnå de högre kunskapskraven och kunna mer än vad läroplanen föreskriver. Vi vill att våra elever ska ha ett försprång när de börjar läsa på gymnasiet, eller fortsätter sina studier vid universitet i Sverige eller utomlands.

Vi har verksamhet i ett hus i Tegnérlunden 5, en plats där vi vill att man ska kunna känna sig trygg och glad och omges av förståelse och vänner. Eftersom vi är en relativt liten skola har elever, lärare och skolledning nära till varandra. Det skapar trygghet och stort engagemang.

På naturvetenskapsprogrammet får eleven lära sig hur teknik och miljö fungerar och hur människan och djuren är uppbyggda. Teori varvas med praktiska experiment och förmågan att använda matematik i olika problemställningar utvecklas.

På Samhällsvetenskapsprogrammet får eleven lära sig hur samhället fungerar. Intresset för människan och hennes verksamhet är central och i utbildningen övas förmågan att finna och analysera samband, formulera problem och föreslå lösningar. Att tolka, förstå och förklara är viktiga moment.

Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens sociala och kreativa sida, erbjuder vi kurser i form och design, scenisk gestaltning och kör- och solosång.

Undervisningstiden är viktig och håller hög kvalitet
På Enskilda Gymnasiet har vi hög lärartäthet. Vi håller på en hel skoldag med lärarledda lektioner. Eftersom våra undervisningstimmar är viktiga, ställer vi höga krav på närvaro. I engelska och matematik har vi mindre undervisningsgrupper och för att kunna se till den enskilde eleven nivågrupperar vi i engelska.

Vi förbereder eleven för studier vid universitetet
Eleverna på Enskilda Gymnasiet ska känna att de är väl förberedda för studier efter gymnasiet. Vi arbetar för att ge eleverna ett stort kunskapsförråd och en gedigen grund att stå på. Det är anledningen till att de högre kurserna i engelska och matematik är obligatoriska på Enskilda Gymnasiet.

Enskilda Gymnasiet är inte en vinstdrivande skola.

Visa mer

Grattis @emmas_prajvet Du fick fototävlingen konstnärliga pris! Priset hämtas på expeditionen

Grattis @viigdis Du kom på 3:e plats i fototävlingen! Priset hämtas på expeditionen

Grattis @lovanss Du kom på 2:A plats i fototävlingen! Priset hämtas på expeditionen

Grattis @cathrinedec ❤️❤️❤️ Du vann fototävlingen! Priset hämtas på expeditionen

Imorgon presenteras vinnarna! #egjubileum

Glöm inte tävlingen. Skicka in dina bidrag #egjubileum