Vi ses den 21-23 november 2023 på Stockholmsmässan i Älvsjö!

Enskilda Gymnasiet

Bildning för livet - Kunskap för livet

På Enskilda Gymnasiet arbetar eleverna hårt för att uppnå önskade resultat och att nå sina mål. Vi har arbetsro och det finns en acceptans för att få vara den man är, ägna sig åt skolarbete, vara målinriktad, sträva efter de högre betygen och sikta på en bra universitetsutbildning. Välutbildade, behöriga och legitimerade lärare som brinner  för sina ämnen svarar för undervisningen. I klassrummet har läraren en tydlig roll och vägleder eleverna till fördjupade kunskaper. Skolans bildande betydelse framhävs och elevernas eget arbete och ansvarstagande inför sina studier betonas. 

Vi tror på hela skoldagar och lärarledda lektioner. I engelska och matematik har vi mindre undervisningsgrupper för att se till den enskilde elevens behov. I vår profil ingår det att alla elever läser de högre kurserna i engelska och matematik. 

På Naturvetenskapsprogrammet får eleven lära sig hur teknik och miljö fungerar och hur människan och djuren är uppbyggda. Teori varvas med praktiska experiment och förmågan att använda matematik i olika problemställningar utvecklas.

På Samhällsvetenskapsprogrammet får eleven lära sig hur samhället fungerar. Intresset för människan och hennes verksamhet är central och i utbildningen övas förmågan att finna och analysera samband, formulera problem och föreslå lösningar. Att tolka, förstå och förklara är viktiga moment.

I vår strävan att att utveckla hela människan och träna elevens sociala och kreativa sida erbjuder vi inom elevens val bland annat drama, körsång, retorik, silversmide, design och extra språk. Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge i Sveriges huvudstad. Vi besöker teatrar och muséer och vi bjuder in föreläsare och författare till vår aula. 

Vänner för livet
Vi har vår verksamhet i ett hus vid Tegnérlunden 5, en plats där vi vill att man ska kunna känna sig trygg och glad och omges av förståelse och vänner. Enskilda gymnasiet är en liten skola vilket skapar trygghet, sammanhållning och goda relationer. Vi har också en stark och mycket engagerad elevkår som anordnar ett flertal evenemang och turneringar varje läsår för att skapa och bibehålla den goda gemenskapen och “EG-andan”. Bland annat ordnar de sportturneringar med andra skolor, grillning och roliga aktiviteter i Tegnérlunden och traditionsenliga firanden vid högtider.

Enskilda Gymnasiet är inte en vinstdrivande skola.

Visa mer

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION


Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka dina frågor till Enskilda Gymnasiet.

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • NA
  • SA