På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Kungsholmens Västra Gymnasium

På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är i fokus. Skolans pedagogiska idéplattform sätter elevens lärande i centrum. På vår skola vill vi stärka elevernas ansvar och inflytande över lärandet.

Våra program och inriktningar

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap
Människokunskap - Vad är det att vara människa? Vilken inverkan har grupper på hur vi ser på oss själva och orienterar oss mot framtiden? Hur går det till när vi skapar oss en identitet? Hur ser människors livsvillkor ut i olika delar av världen och hur är det att växa upp i en tid som präglas av en omfattande migration? Vilka ledaregenskaper behöver världen idag? I undervisningen på SAM-beteende förvärvas redskap för att analysera och kommunicera kring viktiga begrepp såsom identitet, globalisering, socialisation, ekonomi, genus, grupptryck, ledarskap, kommunikation och organisation.

Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning samhällsvetenskap är det frågor om vad som påverkar vår samhällsutveckling som är i fokus. Du får utveckla din analysförmåga, delta i samhällspolitiska diskussioner, lära dig att tolka och förklara företeelser och sammanhang inom olika samhällsproblem. Studierna på samhällsvetenskapsprogrammet ger kunskaper och en fördjupad förståelse för människan som kulturell och politisk varelse i olika delar av världen. Med huvudämnena du läser fördjupas förståelsen om vad som påverkar livet i vår tids globalisering. Genom omvärldskontakter och ett internationellt erfarenhetsutbyte breddas perspektivet på frågor som väcks i undervisningen.

Samhällsvetenskapliga inriktningen erbjuder tvärvetenskapliga studier inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska specialiseringen med fokus på kriminologi.

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Studierna belyser hur skeenden i naturen, samhällspolitik och världsekonomi påverkar varandra, samt vilka krafter som driver samhällsutvecklingen framåt. Huvudämnena biologi, kemi och fysik lyfter fram naturvetenskapens roll för en hållbar utveckling. Studierna ger en fördjupning i matematikens språk där kommunikationen kring hur lärande i matematik går till är centralt. I undervisningen behandlas miljö- och resursfrågor ställt i relation till en hållbar global utveckling.

Vi lyfter fram naturvetenskapens roll för en hållbar utveckling och läser ämnen som:

  • biologi
  • kemi
  • fysik
  • matematik 4

Vår skola öppnar dörrarna till samverkan med arbetsliv och forskning. Med entreprenörskap på schemat är omvärldskontakter viktiga. Lärandet på vår skola inbegriper många möten med verksamheter utanför skolhuset. Studiebesök, fältstudier och gästföreläsare utifrån förekommer frekvent.

Högskoleförberedande variant av Vård- och omsorgsprogrammet/Vård-och omsorgscollege
Utbildningen är forskningsinriktad. Du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier för att koppla teori till praktisk verksamhet, formulera egna frågor och dra slutsatser av ditt arbete. Många lärare har forskningsbakgrund och du får möta intressanta forskare och gästföreläsare. Det internationella perspektivet är en viktig del i utbildningen. Här uppmuntras ett internationellt utbyte genom att till exempel besöka arbetsplatser inom vård och omsorg utomlands och träffa och utbyta erfarenheter med studenter i andra länder. Utbildningen är specialiserad mot akutsjukvård eller psykiatri.

Ett högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram genomförs i samverkan med Röda Korsets Högskola. Via Internationella programkontoret har vi ett Leonardoprojekt med elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. Tillsammans med Global Citizen och Röda Korsets Högskola fortsatt utforskande av samverkan med skolor och arbetsliv i New Delhi Indien kommande läsår.

På Kungsholmens Västra Gymnasium erbjuder vi även en lärmiljö som är anpassad för dig med hörselnedsättning.

Vår skola erbjuder dig modern hörselteknik, elevhälsa och lärare med kompetens inom hörsel, anpassade gruppstorlekar, akustikanpassade lokaler med möblering för bästa lärmiljö samt läxhjälp som komplement till ordinarie undervisning.

Kontaktpersoner

SYV
Josefin Qvarfordt, SYV för samhällsvetenskapsprogrammet
Jessica Arlesten, SYV för naturvetenskapsprogrammet och för vård- och omsorgsprogrammet

Rektorer
Andreas Eriksson, Rektor
Eija Carlsson, biträdande rektor för vård-och omsorgsprogrammet och för inrikt.Beteendevetenskap på samhällsvetenskapsprogrammet
Anna Silvermyr Ahlenius, biträdande rektor för naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet
Anneli Pitkänen, biträdande rektor för ekonomiprogrammet

Visa mer

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION


Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka dina frågor till Kungsholmens Västra Gymnasium.

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • NA
  • SA
  • VO
  • IMV
  • IMS
  • IMY