På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Meritpoäng

Vad är Meritpoäng?

När man pratar om "meritpoäng" handlar det om ansökan till svenska högskoleutbildingar. Med några få undantag (t.ex. Handelshögskolan i Stockholm som inte erkänner meritpoäng och utbildningen "Tekniskt basår" på Chalmers, Teknikska högskolan i Göteborg som inte heller räknar med meritpoäng) ger meritpoängen en stor fördel i konkurrensen om utbildningsplats på högskola eller universitet i Sverige.

Det är de extrapoängen som man kan "tjäna" under gymnasiet och som höjer meritvärde av dina gymnasiala betyg. Utan Meritpoäng kan man maximalt uppnå 20.0 i meritvärde från gymnasiet (om man har A-betyg i alla gymnasiala kurser som har betygsskala från F till A). Gymnasiearbete har betygsskala F och E och man måste få betyg E i gymnasiearbete för att uppfylla kraven för gymnasieexamen. Betyg i gymnasiearbete räknas inte in i ditt jämförelsetal.

Jämförelsetal + Meritpoäng = Meritvärde

Information nedan gäller om man har betyg från gymnasiets nationella program eller från Komvux; för dem som har IB-diploma (från IB-programmet) gäller info på www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/International-Baccalaureate.

Om man har "noll" Meritpoäng blir Jämförelsetal = Meritvärde och kan därför uppgå till max 20.0
Om man har 0.5 Meritpoäng, kan ens Meritvärde uppgå till max 20.5
Om man har 1.0 Meritpoäng, kan ens Meritvärde uppgå till max 21.0
Om man har 1.5 Meritpoäng, kan ens Meritvärde uppgå till max 21.5
Om man har 2.0 Meritpoäng, kan ens Meritvärde uppgå till max 22.0
Om man har 2.5 Meritpoäng (som är maximalt antal), kan ens Meritvärde uppgå till 22.5

Jämförelsetal är en siffra (som kan uppgå till max 20.0) som räknas ut på summan av alla gymnasiala kurser från alla tre årskurser (med undantag av en kurs "Gymnasiearbete, 100 poäng"). 

Meritpoäng är, alltså, de extrapoängen med vars hjälp man kan höja sitt Meritvärde till max 22.5. 

Du som får gymnasiala betyg enligt Gy11 (Gymnasieexamen från år 2014 och senare) kan få meritpoäng för godkända betyg i gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik. Som mest kan du få totalt 2.5 i merit. Det är fördelaktigt att få högre betyg än E även i kurser som ger Meritpoäng, eftersom betygen i kurser som ger Meritpoäng räknas alltid in i ditt Jämförelsetal (även om det är betyg i "utökade kurser" som normallt sett inte räknas in i ditt jämförelsetal). 

Läs nedan om vilka kurser du som läser mot gymnasieexamen, ska ha fått lägst betyget E i, för att få meritpoäng.

Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 meritpoäng
    •    Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
    •    Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng.
    •    Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.

Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet.
Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. 

Från höstterminen 2014 ger även Svenskt teckenspråk för hörande meritpoäng som ett modernt språk.

Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng
    •    Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng
Man får meritpoäng för "högre" kurser i matematik. Med "högre" menas det kurser som är överliggande den kursen som krävs för behörighet till en viss utbildning: t.ex. om man söker en högskoleutbildning, där en kurs i Matematik 4 krävs för behörighet, får man vid ansökan till just den utbildningen räkna med meritpoäng i matematik för kurser Matematik 5 och Matematik specialisering. Men om samma person söker en annan utbildning, där t.ex. Matematik 2 krävs, då får man meritpoäng för matematik redan för kurs Matematik 3. På så sätt kan samma Examensbevis resultera i olika Meritvärde vid ansökan till olika utbildningar där behörighetskraven skiljer sig åt.

    •    Om behörighetskravet är grundläggande behörighet så ger matematik 2, 3 och 4 vardera en halv meritpoäng.
    •    Om behörighetskravet är matematik 2 så ger matematik 3, 4 och 5 vardera en halv meritpoäng. Matematik 5 kan ersättas av matematik specialisering. 
    •    Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Matematik 5 kan ersättas av en (totalt 1 meritpoäng) eller två (totalt 1,5 meritpoäng) kurser matematik specialisering. Matematik 5 kan ersättas av kurser i matematik specialisering som ger 0,5 meritpoäng per kurs.
    •    Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Matematik 5 kan ersättas av kurser i matematik specialisering. 
Tänk på att du kan ha betyg i flera kurser matematik specialisering med olika innehåll och att upp till tre kurser kan ge meritpoäng. Tre kurser matematik specialisering ger sammanlagt 1,5 meritpoäng. 

Källa: www.antagning.se och 7 kap. 18 § Högskoleförordningen. 

***
För dig med utländska gymnasiebetyg - gäller i stället för Meritpoäng, MERITPOÄNGSKOMPENSATION. KÄLLA: Universitets- och Högskolerådets hemsida.