Meritpoäng

Vad är Meritpoäng?

När man pratar om "meritpoäng" handlar det om ansökan till svenska universitets- och högskoleutbildningar. Med några få undantag (utbildningar som inte räknar med meritpoäng) ger meritpoängen en stor fördel i konkurrensen om utbildningsplats på högskola eller universitet i Sverige.

OBS!
Vissa icke statliga lärosäten bestämmer själva om de accepterar meritpoängen eller inte. Det kan också ändras från en antagningsomgång till en annan. Kontrollera därför direkt med det aktuella lärosätet eller med Antagning.se vad som gäller för den Höskola eller Universitet du skall söka till.

Meritpoängen är de extra poäng som höjer meritvärdet för dina gymnasiala betyg från en svensk gymnasieskola eller från komvux. Utan meritpoäng kan man maximalt uppnå 20.0 i meritvärde från gymnasiet eller från komvux (om man har A-betyg i alla gymnasiala kurser som har betygsskala från F till A). Gymnasiearbete har betygsskala F och E och man måste få betyg E i gymnasiearbete för att uppfylla kraven för gymnasieexamen. Betyget i gymnasiearbete räknas dock inte in i ditt jämförelsetal.

Jämförelsetal + Meritpoäng = Meritvärde

Information nedan gäller om man har betyg från gymnasiets nationella program eller från Komvux; för dem som har IB-diploma (från IB-programmet) gäller info på Antagning.se - International Baccalaureate

 • Om man har "noll" Meritpoäng blir Jämförelsetal = Meritvärde och kan därför uppgå till max 20.0
 • Om man har 0.5 Meritpoäng, kan ens Meritvärde uppgå till max 20.5
 • Om man har 1.0 Meritpoäng, kan ens Meritvärde uppgå till max 21.0
 • Om man har 1.5 Meritpoäng, kan ens Meritvärde uppgå till max 21.5
 • Om man har 2.0 Meritpoäng, kan ens Meritvärde uppgå till max 22.0
 • Om man har 2.5 Meritpoäng (som är maximalt antal), kan ens Meritvärde uppgå till 22.5

Jämförelsetal är en siffra (som kan uppgå till max 20.0) som räknas ut på summan av alla gymnasiala kurser från alla tre årskurser (med undantag av en kurs "Gymnasiearbete, 100 poäng" - i den kursen kan man endast få F eller E och betyget räknas inte in i ens jämförelsetal). 

Meritpoäng är alltså de extra poängen med vars hjälp man kan höja sitt Meritvärde till över 20.0 (maximalt till 22.5). 

Du som får gymnasiala betyg enligt Gy11 (Gymnasieexamen från år 2014 och senare) kan få meritpoäng för godkända betyg i gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik. Som mest kan du få totalt 2.5 i merit. Det är fördelaktigt att få högre betyg än E även i kurser som ger Meritpoäng, eftersom betygen i kurser som ger Meritpoäng räknas alltid in i ditt Jämförelsetal (även om det är betyg i "utökade kurser" som normalt sett inte räknas in i ditt jämförelsetal). 

Läs nedan om vilka kurser du som läser mot gymnasieexamen, ska ha fått lägst betyget E i, för att få meritpoäng.

Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 meritpoäng

 • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng.
 • Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng.
 • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng.

Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Antingen genom att ha godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5, om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet.
Om du har betyg i språk 4 men saknar betyg i språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Det är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. 

Från höstterminen 2014 ger även svenskt teckenspråk för hörande meritpoäng som ett modernt språk.

Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng

 • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng
Man får meritpoäng för "högre" kurser i matematik. Med "högre" menas det kurser som är överliggande den kursen som krävs för behörighet till en viss utbildning. Om man exempelvis söker en högskoleutbildning, där en kurs i Matematik 4 krävs för behörighet, får man vid ansökan till just den utbildningen räkna med meritpoäng i matematik för kurser Matematik 5 och Matematik specialisering. Men om samma person söker en annan utbildning, där t.ex. Matematik 2 krävs, då får man meritpoäng för matematik redan för kurs Matematik 3. På så sätt kan samma Examensbevis resultera i olika Meritvärde vid ansökan till olika utbildningar där behörighetskraven skiljer sig åt.

 • Om behörighetskravet är grundläggande behörighet så ger matematik 2, 3 och 4 vardera en halv meritpoäng.
 • Om behörighetskravet är matematik 2 så ger matematik 3, 4 och 5 vardera en halv meritpoäng. Matematik 5 kan ersättas av matematik specialisering.
 • Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Matematik 5 kan ersättas av en (totalt 1 meritpoäng) eller två (totalt 1,5 meritpoäng) kurser matematik specialisering. Matematik 5 kan ersättas av kurser i matematik specialisering som ger 0,5 meritpoäng per kurs.
 • Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Matematik 5 kan ersättas av kurser i matematik specialisering.

Tänk på att du kan ha betyg i flera kurser matematik specialisering med olika innehåll och att upp till tre kurser kan ge meritpoäng. Tre kurser matematik specialisering ger sammanlagt 1,5 meritpoäng. 

Källa: www.antagning.se och 7 kap. 18 § Högskoleförordningen. 

––––––––––––––––––––––

För dig med utländska gymnasiebetyg - gäller Meritpoängskompensation.
Källa: Universitets- och Högskolerådets hemsida.