Unik utbildning - ljud och ljus på konserter & event

På Östra gymnasiet kan du gå spännande och unika breddningskurser inom ljud-, ljus- och bildproduktion (även kallat Eventteknik). Kurserna förbereder dig för arbete inom eventområdet, såsom exempelvis konserter, festivaler och mässor.

På detta yrkesprogram får du arbeta mycket praktiskt under utbildningen, då det regelbundet hålls konserter på Östra gymnasiet och du som elev på denna utbildning är då med och håller i scenproduktionen i form av exempelvis ljus och ljudmix. 

På El- och energiprogrammet på Östra gymnasiet läser du (förutom kurserna inom eventteknik) även kurser inom dator-, nätverks- och kommunikationsteknik. Helt enkelt en bred grundutbildning om datorer, operativsystem, programvaror och nätverk. Du får lära dig hur du installerar, administrerar, underhåller och reparerar dator- och kommunikationssystem.

Utbildningen inom datorteknik sker bland annat i senaste OS windows11 samt att bygga olika OS i virtuell miljö. I nätverksteknik började de under höstterminen 2022 med Windows server 2019 och också systemuppbyggnad i virtuella miljöer. Dessutom satsning på Cisco plattformen, där målet är ett certifikat.

Ytterligare en viktig del i detta yrkesprogram är den långa praktikperioden (nästan hela vårterminen i åk3), där du får möjlighet att använda kunskaper inom eventeknik och/eller dator- och kommunikationsteknik i verkligheten. Detta gör dig än mer redo att kliva ut i arbetslivet efter gymnasiet och många elever får även fast jobb på sin praktikplats.

Läs mer om detta spännande Yrkesprogram på Östra gymnasiet