Från parkour till teeterboard

Varför sökte du till Cirkusgymnasiet?
När jag sökte hade jag ingen aning om vilken värld som skulle öppna sig. Tidigare hade jag hållit på med sporten parkour och att söka programmet kändes som ett naturligt och roligt steg att fortsätta utvecklas i min träning och med passionen att stå på scen. 

Berätta kort om din disciplin.
Jag gör disciplinen teeterboard. Det är en par-/gruppdisciplin där man tillsammans hoppar på en planka utformad som en slags modifierad gungbräda. Att flyga högt och göra volter har alltid varit något som lockat mig. Att träna med andra gör träningen mycket roligare och just i denna disciplin bygger man upp väldigt mycket tillit till varandra. 

Hur använder du din träning?
Processen att träna mot ett mål kommer alltid innehålla många utmaningar. Den fantastiska känslan att klara något man misslyckats med många gånger tidigare gör det så värt att fortsätta kämpa, även när det går dåligt.

Hur balanserar du din träning och dina studier?
Om dagarna har vi 50/50 schemalagd träning och teoretiska skolämnen. Något som funkar väldigt bra då man går med energi genom hela skoldagen. Att bli klar med sitt skolarbete är en bra motivation för att få träna!