Östras elevambassadörer svarar på frågor!

Östra gymnasiets Elevambassadörer svarar på många frågor från nior varje läsår om hur det är att gå på Östra. Här ser du deras svar på 18 frågor från nior...

Vad var det som gjorde att du valde Östra?
Jag valde Östra för att jag kände en speciell atmosfär på skolan redan när jag klev in på öppet hus. Det kändes som att man inte kom till en vanlig skola. Själva byggnaden var öppen och stor och luftig. Och människorna på skolan kommunicerade med varandra – det var så lugnt.

Hej! Jag undrar mest hur det första året i gymnasiet var?
Det var en högre takt än i grundskolan studiemässigt, vilket det är i alla gymnasier. Men året var väldigt kul, flera roliga aktiviteter tex danstävling, volleyboll och lock in!

Vad är roligast med att gå på Naturvetenskapsprogrammet?
Det bästa med att gå Natur enligt mig är alla laborationer man får göra, där man faktiskt kan se hur kunskaperna i matte, fysik, kemi och biologi kommer till användning i verkligheten och styr vår värld.

Vad är bäst med den utbildning som just du går på?
Jag läser Ekonomi med inriktningen ekonomi och det jag tycker är allra roligast är UF-företagen som vi har börjat skapa nu i trean. Vi har verkligen möjlighet att vara kreativa och lär oss otroligt mycket om företagande. I min klass är arbetsmiljön helt otrolig, det är inga problem att fokusera på lektionerna och göra sina arbetsuppgifter. Men samtidigt har vi härliga, livliga diskussioner där alla är med och deltar.

Är det svårt att gå på Östra?
Nej, jag skulle inte säga att Östra är svårare än någon annan skola, skillnaden är att många är ganska studiemotiverade, men såklart hjälps alla åt för att gemensamt nå målen. Därför har vi en väldigt bra sammanhållning på skolan. Vi får också mycket bra hjälp från våra lärare och skolan sätter alltid in extra resurser när det behövs för att någon ska klara kursen, så jag skulle inte säga att du behöver oroa dig för att det ska vara svårare här.

Vad är roligast med att gå Ekonomi Juridik?
Det roligaste med mitt program är juridiken. På de lektionerna jobbar vi mycket med straffrätt och olika “case” som vi ska lösa vilket är riktigt kul att göra. Jag älskar att vi även har fått våra alldeles egna lagböcker och att vi ofta har rättegångsspel. Vi fick nyligen vara med och följa en dom i Södertörns tingsrätt vilket var väldigt roligt 

Finns det någon hets och konkurrens om betyg?
Jag skulle istället säga att alla är väldigt hjälpsamma. Till exempel om någon inte har förstått en fråga, så brukar någon annan i klassen hjälpa till. Det kan vara lite stressigt med betygen ibland, men det är aldrig någon hets mot någon annan.

Vad tycker du är bäst med Teknikprogrammet?
Det bästa med Teknik är att jag får arbeta både teoretiskt och praktiskt. Bland annat den utökade labb-tiden på kemin gör lektionerna ännu roligare! Lektionerna är lugna med bra studiero och det finns många platser på skolan som är perfekta att plugga på.

Hur är lärarna?
Mycket bra om du frågar mig. Alla lärare som jag har haft hittills är engagerade i ämnena de lär ut vilket gör lektionerna mycket roligare! Flera lärare ser dessutom till att det finns extra lektioner där man kan få hjälp om det behövs :)

Varför valde du att gå på Samhällsvetenskapsprogrammet?
För mig var det en självklarhet att jag ville läsa samhälle då jag är väldigt intresserad av samhället och samhällskunskap men också psykologi. Detta gjorde det tydlig att jag skulle välja Sambeteende som program här på Östra. 

Är gymmet öppet för privat träning efter lektioner eller kostar det extra?
Ja det är öppet mellan 7-17 för privat träning. Det kostar 50 kr per läsår.

Vad är roligast med att gå Teknik med inriktningen Teknikvetenskap?
Jag tycker om teknik, maskiner, datorer och liknande och på teknikvetenskap får jag lära mig de principer som dessa uppfinningar bygger på. Det tycker jag är väldigt kul. Att få en grundlig förståelse för saker som vi använder i vardagen.

Är informations och medieteknik på Teknikprogrammet intressant?
Inriktningen Informations och medieteknik på Teknik fokuserar mycket på programmering och webutveckling, så om du tycker om sådant kommer det säkert passa dig.

Finns det några fördelar på Östra, som inte brukar finnas på många andra gymnasier?
Lärarna och resterande personal på skolan jobbar ständigt för en bra miljö och för att engagera sig i vår skolgång och i roliga aktiviteter för att göra skolgången till mer än bara plugg. Nobeldagen, olika temadagar, Danstävlingen, lock in och så vidare. I de flesta av dessa aktiviteter spelar personalen en stor roll och piggar upp stämningen. Exempelvis inviger personalen varje år danstävlingen genom ett eget dansnummer (se bild nedan).

Om jag väljer Natur kommer jag få mycket stöd av lärarna?
Ja, jag går själv Natur och tycker att jag alltid kan fråga lärarna om det finns något jag är osäker på eller inte vet.

Vad är skillnaden mellan matematik på Natur - natur och Natur - sam?
Enda skillnaden: på Natursam läser du matte 1c, 2c och 3c och på Naturnatur 1c, 2c, 3c och 4.

Skulle du säga att det är en trygg miljö med snälla elever?
Absolut! Östra gymnasiet har en mycket trygg miljö, med motiverade elever och lärare. Alla hjälper och stöttar varandra.

Vad är roligast under läsåret på El- och energiprogrammet?
Det bästa med utbildningen är alla konserter vi har här på Östra. Då får vi på El- och energi rigga ljud och ljus och se till att allt funkar under konserterna.

Vill du läsa fler svar på frågor som Östra gymnasiets elevambassadörer brukar få?

Läs svar på ytterligare ungefär 50 frågor från nior!