Max Pelin-Ekonomiprogrammet

Varför har du valt KLARA Postgatan?

Jag valde KLARA Postgatan för att det var en relativt liten skola med höga intagningspoäng som verkade seriös och engagerad. Jag fick bilden av att skolan var väldigt familjär och verkligen satsade på varje elevs utbildning. Dessutom låg den väldigt bra och har trevliga lokaler.

Varför har du valt Ekonomiprogrammet?

Jag valde Ekonomiprogrammet för att det är såpass brett att det ger många möjligheter efter studenten. Sedan passade blandningen mellan juridik och företagsekonomi mig bäst, eftersom det är det jag vill läsa vidare inom.

Vad är det bästa med programmet?

Det bästa med programmet är utan tvekan alla lärare. De besitter mycket kunskap och är väldigt måna om att alla elever ska nå sin fulla potential, samtidigt som de gör undervisningen intressant och förbereder en för studier på universitetet.

På vilka sätt utbildar programmet dig för framtiden?

Främst genom det man lär sig som ger en stark grund att plugga vidare på, men också upplägg på examinationer och bra studievanor.

Kan du ge ett exempel på ett projekt ni har arbetat med som du haft stor nytta av i praktiken?

Skolan har ett arbete med European Youth Parliament, vilket är ett forum där unga kan diskutera aktuella frågor inom europeisk politik. Man lär sig så otroligt mycket om sin omvärld samtidigt som man knyter kontakter och lär sig samarbeta med människor från andra länder, bakgrunder och erfarenheter än de jag själv har. Det är verkligen någonting jag kommer ha stor nytta av i framtiden.

Vad utmärker lärarna på skolan?

Kunskap och engagemang. De är väldigt kunniga inom sina områden, bryr sig om varje elev och vill verkligen att man ska lyckas. De är lyhörda och förstående, vilket gör att man utvecklar en personlig relation med varje lärare. Det är något jag tycker är väldigt värdefullt för en bra skolgång.

Hur skulle du beskriva stämningen på skolan?

Stämningen är lugn, familjär och varm. Det är en väldigt hög studiemotivation som motiverar oss att nå vår fulla potential, samtidigt som vi bryr oss om varandra och har väldigt roligt. Miljön är trygg och det finns verkligen en plats för alla.

Vad är viktigt för dig i skolan?

För mig är det viktigt att det både finns en social gemenskap och studiemotiverade elever & lärare. Det tycker jag verkligen att det gör på KLARA och det är därför jag är väldigt nöjd med mitt val.

Vad vill du göra efter gymnasiet?

Efter gymnasiet vill jag studera juridik i Lund eller Uppsala och sedan jobba inom affärsjuridik eller politik, vi får se vilka vägar livet tar!

Avslutningsvis, vad är dina tre bästa tips till en som ska börja gymnasiet?

Gör ett val du själv känner passar dig bäst – välj inte efter vad andra tycker och tänker.

Kom med ett öppet synsätt och våga prata med folk, ni har trots allt bara tre år tillsammans så utnyttja varenda sekund.

Gör dig redo för det som förhoppningsvis ska bli din roligaste tid i livet!