Klara Ohlsson - Sjölins Nacka År 2 Samhäll/sam

Hur kommer det sig att du valde Sjölins Nacka? 

Jag trivs med att det är en liten skola, jag upplever att man får en bättre kontakt med lärare och elever. Jag tycker även om lokalerna som är ljusa med stora fönster.

Vilket program läser du och varför valde du just det?

Jag har alltid varit intresserad av hur vårt samhälle är uppbyggt och varför samhället ser ut som det gör.  

Det bästa med att gå samhäll är att man får tänka väldigt mycket själv, det är sällan det finns rätta svar inom samhällskunskap, utan här uppmuntras man till att få tycka och få möjligheten att diskutera tankar och funderingar. Genom att läsa samhäll har jag fått en djupare förståelse för andra människor, hur olika samhällen är uppbyggda och det ger en större inblick i varför människor tycker och agerar som de gör, det ger en även större förståelse till varför saker kan hända i vårt samhälle. 

Berätta lite om case och hur det fungerar!

På Sjölins arbetar vi med casemetodik, vilket grundar sig i att vi läser flera olika samhällsämnen kring samma tema. I årskurs 1 hade vi ett case om riksdagsvalet, under caset fick vi förståelse för hur demokratiska val går till och hur demokrati uppstod. Det gav oss en bättre bild kring hur vårt samhälle ser ut idag med hjälp av historia. 

För mig funkar det jättebra att jobba med case, kopplingen till det verkliga livet stärker förståelsen för varför det är viktigt att lära sig det vi faktiskt jobbar med. Den verkliga världen är sällan uppdelat i olika ämnen, utan i den verkliga världen går allt in i varandra. Just därför är det mer intressant att jobba med case, eftersom att det blir mer verkligt och det känns som att man lär sig om det verkliga livet. 

I och med att vi har ämnesöverskridande case så arbetar även våra lärare mycket ihop, det ökar gemenskapen att se våra lärare skratta och skämta med varandra. 

Hur är lärarna på skolan?

Det som är unikt för Sjölins Nacka är att många av våra lärare är väldigt unga, jag upplever att de har en annan förståelse för oss elever kring vad som är viktigt för vår generation och vad vi går igenom. 

De är även väldigt uppdaterade och har bra koll på tekniska hjälpmedel, vilket gör att undervisningen effektiviseras och blir modern och nytänkande.