Sjölins Gymnasium Nacka

Välkommen till Sjölins Gymnasium Nacka!

Precis på gränsen mellan Stockholm och Nacka, bredvid Sickla köpkvarter, ligger Sjölins gymnasium Nacka. I våra moderna och ljusa lokaler har våra elever sitt eget hemklassrum och sin egen arbetsplats. Närheten till lärarna och arbetet med att bygga goda relationer skapar en trygg grund för vårt verklighetsbaserade lärande. På skolan råder en öppen stämning där du får utrymme att växa på dina egna villkor, samtidigt som du har tre roliga gymnasieår.

Casemetodik - ett verklighetsbaserat lärande

Vi på Sjölins Gymnasium använder oss av verklighetsbaserat lärande. En pedagogik där du som elev tar dig an utmaningar direkt från verkligheten. Det betyder att du lär dig att arbeta aktivt, hitta flera perspektiv och att samarbeta. Egenskaper som är viktiga oavsett vad du kommer att sysselsätta dig med i framtiden.

Varierad undervisning
På Sjölins gymnasium är undervisningen verklighetsbaserad och sker både i form av Sjölins Case men även genom undervisning i enskilda ämnen. Hälften av vår undervisning sker i form av Sjölins Case. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Den andra hälften består av verklighetsbaserad lektionsundervisning i enskilda ämnen. En ämnesfokuserad del av undervisningen. 

Personlig utveckling
Förutom djupa kunskaper och färdigheter får du hos oss stöd i din personliga utveckling. I vårt arbete med individanpassning och personliga utmaningar kan du exempelvis genom varierande redovisningsformer träna dig i att prata inför grupp, leda ett projekt, eller skapa spännande företagskontakter utanför skolan. Du får en unik och nära relation till din mentor, och alla andra lärare som finns för att stötta just dig. Hos oss glöms ingen bort eller försvinner i mängden.

Visa mer

Inspireras

Reportage & Nyheter

Kontakta Sjölins Gymnasium Nacka


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, vill gå på öppet hus eller har frågor till Sjölins Gymnasium Nacka. Sjölins Gymnasium Nacka hör av sig inom kort!

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • NA
  • EK
  • SA

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!