Inspirerande event under läsåret på Östra!

Det är inte bara lektioner och hårt pluggande på Östra gymnasiet som gäller, det är även många roliga aktiviteter och event under läsåret också. Som inspirerar och även gör att eleverna lär känna varandra utanför klassgränserna också.

Till exempel...

Augusti
Åk 1 har tre introdagar - inga andra elever i skolan

September
Åk 2 Tälta och paddla kanot och leva friluftsliv (1 natt 2 dagar)

Programdag åk 1-2 (på teknik och El- och energi brukar de bygga modellbilar och tävla mot varandra)

Idrottsdag (friluftsliv) Idrott och hälsa 2 (individuellt val åk 3)

Kickof UF åk 3

Oktober
Konsert i aulan (musikelever åk 1-2)

November
Elevkåren brukar ha någon temavecka

Notes musikförening brukar ha livecafé med olika band en kväll i matsalen

December
Nobeldagen, specialprogram förmiddag och sedan serverar lärarna Nobelglass till eleverna.

Konserter i aulan (muikelever åk 1-2)

Danstävlingen, alla elever och personal

Entreprenörsmässa på Östra (UF-företag och Teknik tech företag ställer ut)

Februari
Åk 1 åker långfärdsskridskor

Konserter aulan (musikelever åk 1-2)

Programdag åk1

Notes musikförening brukar ha livecafé med olika band en kväll i matsalen

Mars
Konserter aulan (musikelever åk1-3)

Elevkåren brukar ha någon temavecka

April
Programdag/temadag alla årskurser

Inlämnande av gymnasiearbetet åk 3

Mösspåtagning åk3

Maj
Volleybollturnering

Eastnight i matsalen (konsertkväll med alla musikelever)

Studentbalen åk3

Studentdag/utspring åk 3 (då är åk 1-2 lediga)

Juni
Åk 1 går Sörmlandsleden

Följ gärna Östra gymnasiet på Instagram för att se vad som händer!