Emma- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetanskap.

Jag läser Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap på Klara Teoretiska Gymnasium i Västerås. Jag valde Beteendevetenskap eftersom det är en väldigt bred inriktning med många valmöjligheter.

LÄRARNA OCH SAMMANHÅLLNINGEN
Jag tycker att lärarna är väldigt stöttande och ger mycket feedback. Vi får den hjälp vi behöver och lärarna gör sitt bästa för att vi ska lyckas med våra studier. Vi har en bra sammanhållning på skolan där alla kan umgås med alla, det är inga grupperingar på skolan, vilket känns väldigt tryggt! På rasterna brukar vi umgås, spela kortspel eller promenera när det är fint väder.

INTERNATIONELLT FOKUS
Under våren åkte hela klassen till Cordoba i Spanien och besökte en spansk skola, vilket var väldigt kul. Jag tycker att det är viktigt att få ett bredare perspektiv, vilket jag upplever att man får genom att besöka andra länder och andra kulturer. Det är inte alla skolor som får chansen att göra det!

TIPS INFÖR FÖRSTA DAGEN I SKOLAN
Stressa inte för mycket, jag var själv väldigt stressad de första dagarna. Jag hade ingen aning om hur det skulle bli att börja på en skola i en ny stad och tänkte därför att alla redan skulle känna varandra och att jag skulle hamna utanför. Men alla är nya!

Jag tror att det är viktigt att ha en öppen inställning, våga prata med alla och inte ha förutfattade meningar. Man måste bjuda lite på sig själv! Det är även väldigt roligt att gå på en nystartad skola, vi har ett stort elevinflytande och kan vara med och påverka!