Emma om Cirkusgymnasiet

Varför sökte du till Cirkusgymnasiet?
Jag höll på med cirkus som barn och ville väldigt gärna fortsätta på en högre nivå. När jag var runt 11–12 år fick jag höra att man kunde gå på Cirkusgymnasiet och då bestämde jag mig för att det var där jag ville gå.

Berätta kort om din disciplin.
Jag utövar disciplinen rep, som är ett vertikalt hängande rep som jag klättrar i. Att klättra rep är utan tvekan en av de roligaste sakerna i mitt liv! Det svåraste är inte att lära sig klättra eller att lära sig vissa trick men det är en disciplin med många komplicerade utmaningar och en del smärta. Att lista ut ett trick och att ha koll på var repet är hela tiden kan vara svårt men det är också det som gör det till en så rolig utmaning. 

Hur använder du din träning? 
Att öva på att misslyckas i träningen är en sak som är bra även vid andra tillfällen. Det kan ta sin lilla tid att lära sig något men varje misslyckande är ett inlärningstillfälle. Det betyder inte att det inte är sjuuukt frustrerande eller tråkigt att misslyckas men det är också en övning i att acceptera att man inte kan lära sig allt på första försöket.

Hur balanserar du din träning och dina studier?
Att balansera studier och träning är inte alltid lätt. Ibland kan träningen ta över lite med tanke på att det är det jag brinner för. Den teoretiska delen kan vara klurig ibland när det står mellan läxor och det du tycker är roligast i hela världen men då får man helt enkelt försöka vara lite vuxen. Fixa läxorna först för att sen kunna fokusera helt på träningen.

Vilka möjligheter ser du kopplat till cirkus?
Cirkusen måste hela tiden utvecklas och hitta nya vägar vilket känns spännande. Risker som t.ex. skador är också något vi hela tiden jobbar aktivt med att förebygga och vi ser till att alltid träna så säkert som möjligt.

Jag får ofta utmana mig själv inom cirkus. För mig är det inte det lättaste att uppträda eftersom jag har en ganska svår scenskräck. Men det är en övningsfråga och under den tid jag gått på gymnasiet har det verkligen förbättrats. Det är lätt att tvivla på sin egen förmåga, framförallt när någon annan ska titta på det man gör. Men hur bra eller dåligt det än går, upplever jag att det alltid finns en glädje över att man ändå gjorde det.