Elin- Ekonomiprogrammet

HUR KOMMER DET SIG ATT DU VALDE SJÖLINS?
Jag fastnade för casemetodiken, det är den främsta anledningen till varför jag valde Sjölins. Jag besökte öppet hus och träffade elever som berättade om skolan och hur case går till. För mig är det viktigt att det är en trivsam miljö där alla är snälla mot varandra och att man känner sig trygg. På Sjölins har vi elever även mycket inflytande, det tycker jag är väldigt positivt.

BERÄTTA OM CASE OCH HUR DET FUNGERAR!
Det bästa med att jobba med case är att undervisningen är förankrad i verkligheten. Vi lär oss att analysera, diskutera, se saker och ting ur flera olika perspektiv och att sätta det i olika sammanhang. På så vis känner man att man får ett försprång ut i verkligheten. Under 6-veckorsperioder jobbar vi intensivt med 3-4 ämnen i taget, kopplade till ett och samma case. Det betyder också att vi blir bedömda i flera ämnen under en och samma case-period. Vi får flera tillfällen att visa vad vi har lärt oss och som avslutning knyts allt ihop genom en större examination.

Jag älskar att jobba med case och tycker att det fungerar jättebra! Det är intressant och framförallt känner jag att jag har användning för det jag lär mig.

HUR ÄR LÄRARNA PÅ SKOLAN?
Lärarna är verkligen över förväntan, jag har bara gott att säga om våra lärare. De är engagerade, nytänkande och det märks att de trivs på sin arbetsplats. Eftersom vi jobbar med case och lärarna jobbar i team tillsammans så känns det som att de har en bra relation till varandra och till oss, det smittar av sig till oss och blir en skönare stämning.

VARFÖR TYCKER DU ATT MAN SKA VÄLJA SJÖLINS?
Man ska välja Sjölins om man vill gå på en skola med bra lärare och få en bra utbildning som förbereder dig för livet och inte enbart vidare studier. Se ditt gymnasieval som ditt första riktiga vuxna beslut som du kan påverka själv och inte som ett jobbigt beslut. Våga välja den skolan som du på riktigt vill gå på och låt dig inte påverkas för mycket av vad dina kompisar vill. Du kommer att få nya vänner under din gymnasietid!