Branschskolor på försök från år 2018

Under åren 2018 - 2023 pågår en försöksverksamhet med ett antal "branschskolor". Branschskolorna har utsetts av Skolverket och erbuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Listan på branschskolorna utvalda till försöksverksamhet finns nedan:

Yrkesområdena produkt-, maskin-, produktionsteknik, design & produktutveckling - Curt Nicolin gymnasiet, friskola i Finspång.

Yrkesområdet distributionselektrikerElteknikbranschens Utbildnings- & utvecklingscenter ETG, en friskola i Nyköping.

Yrkesområdet karosseri & lackering: kommunal gymnasieskola i Falu kommun, se info om Lugnetgymnasiet.

Yrkesområdena driftsäkerhet & underhållGöteborgs Tekniska College GTC, en friskola i Göteborg.

Yrkesområdet trädgård: Hvilan Utbildning, en friskola i Åkarp (Staffanstorps kommun i Skåne).

Yrkesområdet plåtslageri: PVF Yrke och Utbildning AB, Teknikcentrum i Katrineholm, se info på Plåt och ventbyrån.

Yrkesområdet skogsmaskinförare: kommunal gymnasieskola i Skellefteå kommun, se info om Baldersgymnasiet & om Anderstorpsgymnasiet.

Yrkesområdena kylmontör & ventilationsteknikerStiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum.

Yrkesområdet golvläggning: ..... .

Yrkesområdena bageri, chark & sjöintendentur: kommunal gymnasieskola i Göteborg, se info om Ester Mosessons gymnasium.

Braschskolornas uppdrag går ut på att ta emot elever från hela Sverige för att ge utbildning i specifika yrkeskurser under delar av elevernas utbildning. Tanken är först och främst att Branschskolorna ska erbjuda utbildningar där det lokalt inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag, men där efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor.
Branschskolorna får (genom ett entrepenadavtal med kommuner) även utbilda personer inom kommunal vuxenutbildning (KomVux).

Källa: Skolverket.se