Att läsa till Diplomerad Gymnasieekonom!

Lucas och Henry läser båda andra året på ekonomiprogrammet inriktning ekonomi. Under sina tre år fördjupar de sig extra i ekonomistudierna för att kunna gå ut som diplomerade gymnasieekonomer.

Med certifieringen Diplomerad gymnasieekonom, ökar dina chanser att söka till olika utbildningar med ekonomisk inriktning på högskole- och universitetsnivå men även chanserna till att få jobb efter gymnasiet. Inte så dumt va?
Henry och Lucas har båda precis påbörjat andra året på Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, på Påhlmans gymnasium. Båda ser diplomeringen (DGE) som en motivation att klara av sina studier under studietiden.

– DGE funkar som en extra motivation för mig att hålla uppe mina betyg men också att använda på Cv:t när jag söker jobb. Jag tror det är attraktivt i en arbetsgivares ögon att man visar på en större ekonomisk utbildning vilket kanske ökar chanserna att få jobbet, säger Henry.

Nu kan det låta som att vägen till att bli diplomerad gymnasieekonom sätter ouppnåeliga och svåra krav på dig som elev, men så är inte fallet.

– Kraven som ställs på dig som elev för att uppnå diplomeringen är att du ska vara godkänd i alla ämnen du läst under gymnasietiden men även antingen klarat språk 3 eller som i mitt fall, då jag inte läste språk på högstadiet, läsa språk 1 och 2 under gymnasietiden, tillägger Henry.

– När jag först fick höra om DGE trodde jag att kraven skulle vara skyhöga men jag insåg snabbt att det är en bedrift som är självklar att lyckas med om man bara vill och tar sina studier seriöst under gymnasiet, instämmer Lucas.

Utöver bredare jobbmöjligheter anser båda att diplomeringen ökar kvalitén på utbildningen.

– Chansen att få en diplomering inom ekonomi gör ekonomiprogrammet attraktivt, roligare och mer lärorikt från olika perspektiv. Exempelvis genom att ämnen samarbetar med varann vilket i längden också skapar en variation i vår utbildning, avslutar Henry och Lucas.