Amber trivs med frihet under ansvar på Thoren Innovation School

Amber Ankarvärn är en levnadsglad själ. På fritiden “hittar hon på en massa grejer” med sina kompisar, till vardags studerar hon på Thoren Innovation School Göteborg – en skola hon hamnade på lite av en slump.

Det var när hon besökte Innovationsgymnasiet med en kompis som hon fattade tycke för skolan. 

– Egentligen var tanken inte att jag skulle börja här, men då jag fick se skolan, träffa elever och lärare tyckte jag att skolan verkade bra, säger Amber.   

Något hon värdesätter med Thoren Innovation School är att skolan är liten, vilket skapar en god sammanhållning såväl mellan eleverna som mellan lärare och elever. 

– Jag gillar att alla känner alla och att du kan snacka med folk i de äldre årskurserna. Lärarna håller koll på alla elever och tar det långsamt så vi alla förstår vad vi håller på med. Man får också hjälp om man behöver det, säger Amber.

Många nior undrar hur gymnasiet skiljer sig från grundskolan. Amber Ankarvärn anser att det ligger mer ansvar på den enskilda individen, något hon uppskattar.

– Det är mer eget ansvar jämfört med i åttan och nian. Jag tycker att det är nice. Lärarna kan säga till en några gånger, men jag måste själv ta initiativ och faktiskt göra det, säger hon.