På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dem som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det finns fem introduktionsprogram, vars mål är att förbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning (till exempel på en folkhögskola).  Varje elev på ett av introduktionsprogrammen har en individuell studieplan och läser på heltid. Om eleven önskar lägre studietakt ska det i så fall stämma överens med det program som hen har valt. Introduktionsprogrammen ger elever möjlighet att studera utifrån sina individuellt förutsättningar.

Individuellt alternativ och språkintroduktion är inte sökbara utbildningar, elever tas in via kurator, gymnasiesamordnare, uppföljningsansvarig i kommunen eller en annan behörig tjänsteman, lärare eller rektor. Innehåll i de två utbildnignarna utformas av eleven och skolan gemensamt. Programinriktat individuellt val är en sökbar utbildning medan preparand och yrkesintroduktion kan vara sökbara alternativ om de anordnas för en grupp elever. Prata mer med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Det finns fem introduktionsprogram:

- Preparandutbildningen ska ge behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är till för elever som gått ut grundskolan utan behörighet att söka till gymnasiet. Utbildningen pågår i högst ett år.

- Programinriktat individuellt val är till för elever som har några, men inte alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Tanken är att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram. För att antas ska de ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

- Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till ett yrkesprogram.

- Individuellt alternativ riktar sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den är tänkt att hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

- Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära ungdomar som nyligen anlänt till Sverige det svenska språket. Tanken är att eleven sedan ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller någon annan utbildning.

Länktips
Plan för utbildningar på Introduktionsprogram (Skolverket, 2016).

Skolor med Introduktionsprogrammen