Vi ses den 21-23 november 2023 på Stockholmsmässan i Älvsjö!

Sjölins Gymnasium Vasastan

Vi har flyttat till Campus Vasastan!

Med Sjölins Vasastan har vi inledningsvis skapat en skola specifikt inriktad på ekonomi, juridik och entreprenörskap. Handelshögskolan i Stockholm eller juridikprogrammet vid Lund eller Uppsala universitet är kanske någon av de utbildningar du siktar in dig på efter gymnasiet. Oavsett om du vill satsa på vidare studier eller starta företag utifrån din egen affärsidé kommer du hos oss hitta likasinnade och skapa ett unikt kontaktnät för framtiden.

På Sjölins Vasastan står den verklighetsbaserade pedagogiken i centrum. Vår beprövade och omtyckta case metodik är en självklar del av undervisningen där vi lovar dig ständiga utmaningar, men även stöd och hjälp för att lyckas. Du får både lära dig hur du ska nå dina mål, att samverka med andra och att ta och ge personligt ansvar. Det mesta är alltså det Sjölins som känns igen. Men i nya lokaler, helt inriktade på att erbjuda dig den bästa ekonomiska gymnasieutbildningen i Stockholm.

Vår skola har ledorden trygghet, inflytande och omtanke i fokus och tillsammans sammanfattar det skolans värdegrund. Liksom på våra andra gymnasium kommer vi förvänta oss att alla presterar utifrån sitt allra bästa och tro på att vår röst räknas och att vi alla kan göra skillnad.

Välkommen till en skola i framkant!

Verklighetsbaserat lärande
Vill du lära dig för livet? Vara del av en undervisning som utgår från aktuella ämnen? Vi på Sjölins gymnasium använder oss av verklighetsbaserat lärande. En pedagogik där du som elev tar dig an utmaningar direkt från verkligheten. Det betyder att du lär dig att arbeta aktivt, hitta flera perspektiv och att samarbeta. Egenskaper som är viktiga oavsett vad du kommer att sysselsätta dig med i framtiden.

Vårt mål med verklighetsbaserat lärande är att du som elev efter tre år av lärarledd undervisning, grupparbeten och personlig handledning ska kunna se samband, dra slutsatser och hitta lösningar på verkliga problem. På Sjölins blir du helt enkelt bättre förberedd för verkligheten.

  • Arbetssätt som liknar högskola och riktiga arbeten
  • Arbete med aktuella utmaningar som du brinner för
  • Du lär dig att se samband, dra slutsatser och att samarbeta

På Sjölins gymnasium är undervisningen verklighetsbaserad och sker både i form av Sjölins Case men även genom undervisning i enskilda ämnen.

1. Sjölins Case
Hälften av vår undervisning sker i form av Sjölins Case. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Arbetet med utmaningarna är ämnesintegrerat, vilket betyder att du läser flera skolämnen tillsammans.

2. Enskilda ämnen
Den andra hälften består av verklighetsbaserad lektionsundervisning i enskilda ämnen. En ämnesfokuserad del av undervisningen som innefattar skolämnen som matematik, moderna språk och idrott.

Personlig utveckling
Förutom djupa kunskaper och färdigheter får du hos oss stöd i din personliga utveckling. I vårt arbete med individanpassning och personliga utmaningar kan du exempelvis genom varierande redovisningsformer träna dig i att prata inför grupp, leda ett projekt, eller skapa spännande företagskontakter utanför skolan. Du får en unik och nära relation till din mentor, och alla andra lärare som finns för att stötta just dig. Hos oss glöms ingen bort eller försvinner i mängden.

Du tränas i att analysera och lösa problem och samarbeta i grupp. Här stimuleras din förmåga att analysera problem och bedöma situationer från flera olika vinklar. Det leder till att du ständigt blir utmanad att tänka självständigt och argumentera för just din ståndpunkt.

Genom att ha ett tydligt fokus på högskolan och dina vidare studier gör vi dig bättre förberedd inför framtida studier. Vi gör regelbundet undersökningar med tidigare studenter hos oss och på andra skolor om deras skoltid. En av frågorna är om de kände sig bättre förberedda för högskolestudierna än deras kurskamrater. Resultatet visar tydligt att våra elever är mycket väl förberedda inför sina högskolestudier.

Visa mer

Inspireras

Reportage & Nyheter

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION


Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka dina frågor till Sjölins Gymnasium Vasastan.

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • NA
  • EK
  • SA