Sjölins Gymnasium Vasastan

Välkommen till Sjölins Gymnasium Vasastan!

Vår skola har ledorden trygghet, inflytande och omtanke i fokus och tillsammans sammanfattar det skolans värdegrund. Liksom på våra andra gymnasium kommer vi förvänta oss att alla presterar utifrån sitt allra bästa och tro på att vår röst räknas och att vi alla kan göra skillnad.

Casemetodik
Vår beprövade och omtyckta casemetodik är en självklar del av undervisningen där vi lovar dig ständiga utmaningar, men även stöd och hjälp för att lyckas. Du får både lära dig hur du ska nå dina mål, att samverka med andra och att ta och ge personligt ansvar. Vårt mål med verklighetsbaserat lärande är att du som elev efter tre år av lärarledd undervisning, grupparbeten och personlig handledning ska kunna se samband, dra slutsatser och hitta lösningar på verkliga problem. 

Varierad undervisning
På Sjölins gymnasium är undervisningen verklighetsbaserad och sker både i form av Sjölins Case men även genom undervisning i enskilda ämnen. Hälften av vår undervisning sker i form av Sjölins Case. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Den andra hälften består av verklighetsbaserad lektionsundervisning i enskilda ämnen. En ämnesfokuserad del av undervisningen.

Personlig utveckling
Förutom djupa kunskaper och färdigheter får du hos oss stöd i din personliga utveckling. Hos oss glöms ingen bort eller försvinner i mängden. Du tränas i att analysera och lösa problem och samarbeta i grupp. Här stimuleras din förmåga att analysera problem och bedöma situationer från flera olika vinklar. Det leder till att du ständigt blir utmanad att tänka självständigt och argumentera för just din ståndpunkt.

Visa mer

Inspireras

Reportage & Nyheter

Kontakta Sjölins Gymnasium Vasastan


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, vill gå på öppet hus eller har frågor till Sjölins Gymnasium Vasastan. Sjölins Gymnasium Vasastan hör av sig inom kort!

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • NA
  • EK
  • SA

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!