Vi ses på Malmömässan på Mässgatan 6 den 7- 9 november!

Sjölins Gymnasium Malmö

Välkommen till Sjölins Gymnasium i Malmö!

Vi på Sjölins gymnasium använder oss av verklighetsbaserat lärande. En pedagogik där du som elev tar dig an utmaningar direkt från verkligheten. Det betyder att du lär dig att arbeta aktivt, hitta flera perspektiv och att samarbeta. Egenskaper som är viktiga oavsett vad du kommer att sysselsätta dig med i framtiden.

Casemetodik
Vårt mål med verklighetsbaserat lärande är att du som elev efter tre år av lärarledd undervisning, grupparbeten och personlig handledning ska kunna se samband, dra slutsatser och hitta lösningar på verkliga problem. På Sjölins blir du helt enkelt bättre förberedd för verkligheten.

Varierad undervisning
Casemetodiken visar dig hur ämnena hänger ihop, med varandra och med det som händer i samhället idag. Hälften av vår undervisning sker i form av Sjölins Case. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Arbetet med utmaningarna är ämnesintegrerat, vilket betyder att du läser flera skolämnen tillsammans. Den andra hälften består av verklighetsbaserad lektionsundervisning i enskilda ämnen. En ämnesfokuserad del av undervisningen som innefattar skolämnen som matematik, moderna språk och idrott.

Personlig utveckling
Hos oss får du stöd i din personliga utveckling. I vårt arbete med individanpassning och personliga utmaningar kan du exempelvis genom varierande redovisningsformer träna dig i att prata inför grupp, leda ett projekt, eller skapa spännande företagskontakter utanför skolan. Du får en unik och nära relation till din mentor, och alla andra lärare som finns för att stötta just dig. Hos oss glöms ingen bort eller försvinner i mängden.

Visa mer

Inspireras

Reportage & Nyheter

Kontakta Sjölins Gymnasium Malmö


Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, vill gå på öppet hus eller har frågor till Sjölins Gymnasium Malmö. Sjölins Gymnasium Malmö hör av sig inom kort!

Här kan du ange vilka program du är intresserad av på skolan (klicka på programsymbolen).

  • NA
  • EK
  • SA

DETTA BEHÖVER JUSTERAS

Hittar du några fel gällande programutbud, kontaktuppgifter, länkar eller liknande i denna skolpresentation så får du gärna meddela oss.
Fyll i formuläret så rättar vi inom kort!