Lugnetgymnasiet

På Lugnetgymnasiet finns både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Lärande och måluppfyllelse är i fokus.

Som elev på Lugnetgymnasiet har du mycket bra förutsättningar att kombinera dina studier med idrott. Det finns flera olika idrottsutbildningar inom en rad idrotter. Det finns en aktiv elevkår som tillsammans med skolledningen arbetar för elevdemokrati och elevinflytande. Lugnetgymnasiet har lång erfarenhet av yrkesutbildningar och skolan samarbetar nära med respektive programs branscher.