Yrkespaket för Introduktionsprogram

Skolverket har tagit fram ett antal Nationella yrkespaket för introduktionsprogram, som består av specifika kurser. Syftet är att göra elever anställningsbara snarast möjligt. I första hand gäller det elever som inte kommer blir behöriga till de nationella programmen, men vill komma ut i arbetslivet efter kort utbildningstid.

Det är huvudmannen för dessa utbildningar som väljer hur yrkespaketen ska användas.

OBS! Yrkespaketen inom Fordons- och transportprogrammet kan endast erbjudas inom kommunal vuxenutbildning.

De nationella yrkespaketen för introduktionsprogram erbjuds bland annat på följande gymnasieskolor - Se listan på GymnasieGuiden.se

Hänvisning/lästips:
skolverket.se/gymnasieskolan/nationella-yrkespaket