Vill du ha ett jobb direkt efter Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet?

Du, som snart tar examen från IBNA eller TE kan vara behörig att söka till en unik utbildning som kommer ge 60 högskolepoäng och anordnas av Karolinska Institutet i Stockholm. Utbildningen som går på heltid under två terminer, ett läsår, förbereder till yrket Histotekniker.
Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder en anställning under utbildningstiden. Efter avslutad utbildning finns goda chanser att bli erbjuden en fortsatt anställning på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sista ansökningsdag till utbildningsstart i september 2024 är den 9 juni 2024.

Hänvisningar/lästips:
framtid.se/yrke/histotekniker
utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/histoteknik