Utökad möjlighet till fjärrundervisning från 1 augusti 2020

Regeringen har nu fattat beslut om utökad möjlighet till fjärrundervisning.
Syftet med beslutet är att ge fler elever tillgång till undervisning av behöriga lärare.

På vilket sätt utökas möjlighet till fjärrundervisning?
Fjärrundervisning får idag ges i språk, men från 1 augusti 2020 ska den även kunna ges i fler ämnen: NO-ämnen, SO-ämnen, Matematik och Teknik.

Exakt vad innebär det att få "fjärrundervisning"?
Fjärrundervisning erbjuds på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ("videokonferens-metod"), den är interaktiv och sker i realtid. På Skolverkets hemsida kan man läsa mer om vad som gäller kring fjärrundervisningen.

Länktips:
Svt.se/nyheter/amne/Fjärrundervisning