Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program

Ett yrkesprogram är som det låter på namnet, ett program som leder dig till ett yrke. Programmet ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Yrkesprogrammet innehåller alltid minst 15 veckors praktik, så kallad arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det ska leda till att du blir anställningsbar och det kan ge dig förutsättningar för eget företagande.

Ett högskoleförberedande program är precis som det låter, programmet förbereder dig för att läsa på högskola. Du blir förberedd för fortsatta studier på universitet och högskola. Du läser mer engelska och svenska än elever på yrkesprogram. Du har ingen färdig yrkestitel efter studenten.

Många elever och föräldrar tror att ett yrkesprogram inte kan leda vidare till högskolestudier, och att man redan vid gymnasievalet måste bestämma sig för vad de vill göra resten av livet men så behöver det inte alls vara.

Oavsett vilket program du väljer läser du alltid de gemensamma ämnena. Hur mycket av respektive ämne du läser varierar beroende på program. Se respektive programs programplan för mer information.

De gemensamma ämnena är:

 • Engelska
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska alternativt Svenska som andraspråk 

Det finns tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program att välja mellan. Bland de högskoleförberedande programmen räknas också IB. IB är även det ett högskoleförberedande men inte ett nationellt program, läs mer om IB här. Det kan vara svårt att veta när man är 15 år vad man vill jobba med i framtiden. Ingen fara, bara för att du väljer att läsa till plåtslagare på gymnasiet behöver det inte hindra dig från att ändra dig sen.

Vill du läsa vidare på högskola eller universitet senare behöver du komplettera med några kurser.

Tre kurser ger behörighet
Vilka kurser du behöver komplettera med varierar.  För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs det att du som läser ett yrkesprogram väljer till kurserna Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

För att också få behörighet till ett specifikt program kan det dessutom krävas att du kompletterar med fler kurser.
Att studera på en yrkeshögskola kan också vara ett bra alternativ om man efter gymnasiet vill studera vidare.

Vad krävs för att komma in på yrkesprogram och högskoleförberedande program på gymnasiet?

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkänt i:

 • svenska
 • engelska
 • matematik
 • samt i minst fem andra ämnen

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs godkänt i:

 • svenska
 • engelska
 • matematik
 • samt i minst nio andra ämnen

Glöm inte att även ditt meritvärde kan ha betydelse beroende på konkurrensen.

Framtid.se kan du läsa om mer än 2.ooo yrken!

OBS!  HT23 kommer Yrkesprogrammen att ge grundläggande behörighet till Högskola & Universitet. Yrkesprogrammens omfattning utökas till mellan 2.500 - 2.800 poäng (svenska / svenska som andraspråk och engelska är det som tillkommer). Du kan dock välja bort grundläggande behörighet om du vill och fortfarande nå en "vanlig" yrkesexamen om 2.500 poäng.