Ansökningstider för ditt Gymnasieval

Det är inte exakt samma datum som gäller för ansökan till gymnasiet på olika orter i Sverige.
Du söker till gymnasiet via antagningskansliet i ditt län (eller ibland i din kommun). På den här webbplatsen hittar du kontaktuppgifter till samtliga gymnasieantagningskanslier i hela Sverige.

Datumen varierar beroende på var i Sverige du bor och därmed vilket antagningskansli som tar hand om din ansökan till gymnasiet.

I de allra flesta fall, oavsett var i Sverige man bor, sker ansökan i den här ordningen:
1. Första Gymnasievalet (gymnasievalsperiod) som brukar vara i ca 3-5 veckor.
2. Preliminär antagnings besked kommer (OBS: endast preliminär dvs. den är inte slutgiltig och kan därför ändras. Tänk på att ingen är antagen utan detta är bara en provomgång. Den slutliga antagningen görs på ditt vårterminsbetyg i slutet av juni.
3. Omval till Gymnasiet (möjlighet att ändra ansökan, du kan lägga till, ta bort eller rangordna om dina tidigare val eller välja helt nya alternativ som du inte har haft i din gymnasieansökan sedan innan). OBS! för gymnasieväljare på vissa orter gäller det att det är endast Studie- och yrkesvägledare som kan göra ändringar i gymnasieansökan under omvalsperioden eller så måste SYV eller personal på Antagningskansliet "låsa upp" elevens ansökan för att eleven ska få göra ändringar; samtidigt som på andra orter kan eleven på sin elevinloggning, utan SYV-ens hjälp, på egen hand göra ändringar i sin gymnasieansökan - under Omvalet.
4. Slutgiltig antagning - antagningsbesked brukar vara synlig på ansöknings-webben senast 3 juli. Vissa Antagningskanslier kan vara klara några dagar tidigare; antagningsbesked skickas på vissa orter hem till sökande med E-post eller med vanlig pappers-post.
5. Svar på Antagningsbesked brukar krävas. Oftast gör man det på ansökningswebben /på hemsidan för gymnasieval/. Av Antagningsbeskedet brukar det framgå om svar krävs och på vilket sätt man bör svara samt när sista dag att svara är. Vanligtvis är sista svarsdag i mitten av juli.
6. Därefter brukar reservantagning påbörjas och kan pågå till mitten av september.
7. Från ett visst datum (som t.ex kan vara 15 september, men varierar från en ort till en annan) tar gymnasieskolorna "över" och fortsättningsvis själva kallar in nya elever från Reservkön, om platserna på utbildningar befrias.
8. Rektor på varje gymnasieskola bestämmer när skolan slutar ta in nya elever (även om ledig plats uppstår). Vanligtvis tar inte gymnasieskolorna in nya elever efter slutet på september. I undantagsfall kan dock nya elever tas in även i oktober eller ännu senare (dock oftast är det i så fall från "samma utbildning" på en annan skola, dvs om eleven läste i huvudsak samma kurser på sin f d skola).

OBS! Vi reserverar oss för att datum enligt ovan kan variera kraftigt över landet, så dubbelkolla alltid med SYV på din skola och/eller med ditt antagningskansli!

*** *** ***
När du ska välja till gymnasiet är det viktigt att bland annat tänka på följande:

Vad du vill syssla med i framtiden, vilket yrke lockar mest? Vilken gymnasial utbildning (program och inriktning) som passar bäst in i dina framtida planer?
Tänk på att satsa på det som du själv som person är intresserad av och inte bara "go with the flow" och välja samma utbildning som dina kompisar söker till eller vad som är "poppis" just nu. Tänk på att det kan bli så att du kompisarna inte kommer in, men du gör det - så är du sedan Antagen till en utbildning som du egentligen inte vill gå, som du valde endast för att gå tillsammans med någon annan, men "den andre" inte ska gå den utbildningen....?

Studie- och yrkesvägledning
Det är frivilligt att få hjälp av en studie- och yrkesvägledare, men tänk på att SYV på din skola kan hjälpa dig med ditt gymnasieval. Du kan under samtal med en SYV få nya infallsvinklar som kan bli till stor hjälp för dig. GymnasieGuiden.se råder därför att ta chansen och prata med SYV på din skola!

Var börjar man?
Det kan vara bra att börja med att kika på gymnasieskolans presentation på GymnasieGuiden.se men att sedan också utnyttja alla chanser att skaffa dig kunskap om de olika gymnasiala utbildningar genom att t.ex gå på öppna hus, studiebesök, prova-på dagar, besöka gymnasiemässor och boka "skuggning" (bli "gymnasieelev för en dag").

Hur många alternativ till gymnasiet bör man söka?
Sök flera (helst många) olika alternativ till gymnasiset. Även om du har höga betyg, kan det av någon anledning bli så att du tyvärr inte kommer in på ditt första alternativ och om ditt första alternativ även är ditt Enda alternativ, har du i så fall tyvärr inte någon gymnasieplats. Om vad som finns att göra i detta fallet (om du fortfarande vill gå på gymnasiet, kan du läsa HÄR >> ).

Och sist men inte minst... :)
Stressa inte för mycket. Gymnasievalet är viktigt men inte livsavgörande, det bestämmer inte hela din framtid. Det går få jobb eller vidareutbilda sig efter alla gymnasiala utbildningar.
GymnasieGuiden.se önskar dig lycka till med ditt gymnasieval!

OBS! Mycket viktigt
Ta reda på om det krävs att du svarar på ditt antagningsbesked
 och viIket är det sista-dag-att-svara datum i så faII samt på viIket sätt du behöver svara (via en webbsida, papperbIankett eIIer på ngt.annat sätt). Är du osäker, fråga skoIans Studie- och yrkesvägIedare eIIer kontakta UtbiIdningsförvaItningen i din kommun.