När kommer antagningsbeskedet?

Ansökningstider och besked för resultatet av ditt gymnasieval kan variera beroende på var du bor. Även hur du får beskedet kan se olika ut beroende på var i Sverige du bor och därmed vilket antagningskansli som har hand om din ansökan till gymnasiet.

Vanligtvis får du beskedet genom ett brev som skickas hem till dig eller genom att du loggar in på ditt antagningskansli.
Glöm inte att alltid dubbelkolla datumet med kansliet i ditt län. På www.antagningskanslier.se hittar du kontaktuppgifter till samtliga antagningskanslier i Sverige.

OBS! Ta reda på om det krävs att du svarar på ditt antagningsbesked och vilket som är sista-dag-att-svara-datum i sånt fall samt på vilket sätt du behöver svara (via en webbsida, pappersblankett eller på något annat sätt). Är du osäker, fråga skolans studie- och yrkesvägledare eller kontakta ditt antagningskansli.

All information om kontaktuppgifter till ditt antagningskansli finns på:  Antagningskanslier.se >>